Mar Feb Mar 2017 Mar Apr
P O T C P S Sv
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Finanšu ministrijas (resora) 2017.gada budžets

Finanšu ministrijas kopējā budžetā iekļauti gan izdevumi ministrijas un tās padotības iestāžu darbības nodrošināšanai, gan izdevumi, kas tiek veikti saskaņā ar uzņemtajām starptautiskajām saistībām vai normatīvo aktu prasībām.

Finanšu ministrijas kopējie izdevumi saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam” noteikti 735,3 miljonu eiro apmērā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 704,4 miljonu eiro apmērā un izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 30,9 miljonu eiro apmērā.

Par Finanšu ministrijas (iestādes) 2017.gada budžetu:

Finanšu ministrijas (iestādes) izdevumi saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam” paredzēti 321,6 miljonu eiro apmērā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 316,8 miljonu eiro apmērā un izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 4,9 miljonu eiro apmērā.

Finanšu ministrijas (iestādes) īstenoto programmu un apakšprogrammu 2017.gadam plānoto izdevumu īpatsvars kopējā ministrijas resora budžetā veido 43,7% no visiem resora izdevumiem.

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana

Pamatbudžeta apakšprogrammas 38.02.00 “Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana” projekts “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība”

Pamatbudžeta apakšprogramma 39.03.00 “Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude”

Pamatbudžeta apakšprogramma 41.01.00 “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā”

Pamatbudžeta apakšprogramma 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem”

Pamatbudžeta programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

Pamatbudžeta programma 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”

II. ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana

Pamatbudžeta apakšprogrammas 61.20.00 “Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)” projekts “Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei”

Pamatbudžeta apakšprogrammas 61.20.00 "Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)” projekts “Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”

Pamatbudžeta apakšprogrammas 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)” projekts “Kohēzijas politikas fondu informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšana Latvijā ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā“

Pamatbudžeta apakšprogrammas 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)” projekts “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”

Pamatbudžeta apakšprogramma 70.07.00 “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”

Pamatbudžeta apakšprogramma 70.08.00 “Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)”

Pamatbudžeta apakšprogramma 70.22.00 “Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana”

Pamatbudžeta apakšprogrammas 71.05.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai” projekts “Tehniskās palīdzības fonds 2011.-2017.gadam”

Pamatbudžeta apakšprogrammas 72.05.00 “Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai” projekts “Latvijas un Šveices sadarbības programmas Tehniskās palīdzības fonds”

Pamatbudžeta apakšprogrammas  72.05.00 “Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai” projekts “Tehniskā palīdzība pārskatu sagatavošanā”

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Mar Feb Mar 2017 Mar Apr
P O T C P S Sv
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija