Jul Jun Jul 2017 Jul Aug
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Finanšu ministrijas noslēgtie līgumi 2012. gadā

 

Līguma
priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Izpildītāja
nosaukums

Līgumcena(EUR, bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Īstermiņa makroekonomiskās prognozēšanas modeļa izstrāde FM2012/7-ESF/SFTP 21.12.2012. 28.01.2013. Pilnsabiedrība „Civitta Latvija un Civitta Lietuva” 4 224,24 16.10.2013.
Pētījums par Likuma par budžetu un finanšu vadību pilnveidošanu un harmonizāciju ar citiem normatīvajiem aktiem FM 2012/3– ESF/SFTP 28.12.2012. 29.01.2013. „PricewaterhouseCoopers SIA” 22 500,00 20.03.2013.- 16.10.2013.
ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums FM 2012/12– ESF/ARAF/KF/TP/VI 25.10.2012. 13.12.2012. SIA "KPMG Baltics" 50 000,00 27.01.2014.
Finanšu ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana FM 2012/44 26.11.2012. 27.12.2012. AAS „Balva” 71 040,00 18.02.2013.-
17.02.2014.
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniegšana valsts fiskālajos un monetārajos jautājumos FM 2012/57 - - SIA „Baltic Communication Partners” 8 645,00 12.02.2013.-30.05.2013.
Pētījums par izspiešanas efektu un publiskā kapitāla elastību Latvijā ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodoloģijas attīstībai FM2012/1-ESF/ERAF/KF/TP/HP 16.11.2012. 27.12.2012. SIA „Projektu un kvalitātes vadība” 29 800,00 8.02.2013.-8.10.2013.
OECD Centrālās, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas augsta līmeņa budžeta amatpersonu 9.semināra svinīgas pieņemšanas, kultūras pasākuma un ekskursijas organizēšana 2013.gada 27-28.jūnijā FM 2012/6 – ESF/SFTP (2.lote) - 10.12.2012. Iepirkums 2.lotē pārtraukts - -
Angļu valodas kursi Revīzijas iestādes dalībniekiem FM2012/7-ESF/ERAF/KF/TP/RI - 15.11.2012. Iepirkums pārtraukts - -
Pētījums par naftas produktu un alkoholisko dzērienu dabiskajiem zudumiem muitas jomā FM 2012/5-ESF/SFTP 16.11.2012. 29.11.2012. Iepirkums pārtraukts - -
OECD Centrālās, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas augsta līmeņa budžeta amatpersonu 9.semināra organizēšana 2013.gada 27-28.jūnijā FM 2012/6 – ESF/SFTP 21.01.2013. 10.12.2012. SIA „Eksperimentālā multimediju laboratorija” 23 670,20 2013.gada 27., 28.jūnijs
Tehniskā un darba kārtībā esošās apsardzes signalizācijas sistēmas apkalpošana un remonts 120.kabinetā FM 2012/58 - - SIA „Securitas Latvia” 3 000,00 02.01.2013.-
01.01.2014.
Elektroniskie informatīvie pakalpojumi FM 2012/50 - 18.12.2012.

SIA „LETA”

SIA „ BNS"

8 160,00

4 200,00

01.01.2013.-
31.12.2013.
FM amatu vērtēšana, grupēšana amatu/algu grupās un atalgojuma salīdzinājums pret darba tirgu FM 2012/46 22.11.2012. 03.12.2012. SIA „Fontes Vadības konsultācijas” 7 920,00 14.12.2012.-
13.01.2013.
Revīzijas iestādes darbinieku apmācības
„Revidentu komunikāciju prasmju praktiskais pielietojums, konflikta situāciju vadība”
FM2012/47 - - SIA „Trīs V” 450, 00 12.12.2012.-
30.12.2012.
Darba aizsardzības sistēmas nodrošināšana un darba vides iekšējā uzraudzība, elektrodrošības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana Finanšu ministrijā FM2012/31 - 03.09.2012. SIA „ Darba drošības centrs” 3072, 00 01.01.2013.
-
30.12.2014.
Norēķinu karšu izdošana un darba samaksas pārskaitīšana FM2012/55 - - AS "Citadeles banka" 2999,00 27.11.2012.
-
30.12.2014.
Informācijas sistēmu automatizētas nepārtrauktas monitorēšanas nodrošināšana FM 2012/51 - - SIA „ Jauno Tehnoloģiju centrs” 1600,00 10.12.2012.
-
31.12.2014.
Kartona mapju A4 dokumentu glabāšanai/pārnēsāšanai ar apdruku izgatavošana un piegāde FM2012/9 - EEZ-NOFI/N1 - - SIA „Baltic States Service” 170,00 19.12.2012.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas drošības audits FM 2012/16 – ESF/ERAF/KF/TP/VI - - SIA”DPA” 2 350,00 28.11.2012. -14.12.2012.
Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2010, Microsoft Office SharePoint Server 2013 augstas sarežģītības programmēšanas un konfigurēšanas darbi FM 2012/41 - - SIA „GP studija” 2 950,00 31.10.2012.-
31.12.2013.
Finanšu eksperta konsultāciju sniegšana attiecībā uz metodiku grūtībās nonākušo uzņēmumu noteikšanai FM 2012/6 – ESF/ERAF/KF/TP/RI - - Ruta Šneidere 2 000,00 22.10.2012. -31.10.2012.
Ārvalstu komandējumu pakalpojumu organizēšana ministrijas darbiniekiem FM 2012/21 - 21.06.2012. SIA „Averoja” 300 000,00 12.10.2012.-
11.10.2015.
vai līgumcenas sasniegšana
Dokumentu (MK rīkojuma projekts „Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”, Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna projekts) tulkošana no latviešu valodas angļu valodā FM 2012/39 - - SIA „ESALES” 706,63 09.10.2012-
02.11.2012
Vienreizēji telpu remontdarbi ministrijas pagrabstāvā FM ēkā, Smilšu ielā 1, Rīgā FM 2012/40 - - SIA „Zaļais bērzs” 8261,48 08.10.2012-
29.10.2012
Dokumentu (MK rīkojuma projekts „Par Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānu”, Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna projekts, Euro ieviešanas likums) tulkošana no latviešu valodas krievu valodā FM 2012/35 - - SIA „Baltic Media Ltd” 498,10 09.10.2012-
26.10.2012
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gadam atklāšanas pasākuma ietvaros moderatora pakalpojumu sniegšana 2012.gada 3.oktobrī FM2012/6 - EEZ-NOFI/N1 - - Gundars Rēders 279,11 03.10.2012.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gadam atklāšanas pasākuma telpu un aprīkojuma nodrošināšana 2012.gada 3.oktobrī Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā FM2012/3 - EEZ-NOFI/N1 - - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 482,50 03.10.2012.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gadam atklāšanas pasākuma papīra pildspalvu un kraftpapīra maisiņu ar apdruku izgatavošana un piegāde FM2012/8 - EEZ-NOFI/N1 - - SIA „Watermelon” 437,19 01.10.2012.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gadam atklāšanas pasākuma ietvaros ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana FM2012/4 - EEZ-NOFI/N1 - - SIA „Pusbalsī” 624,00 03.10.2012.
Informatīvo karšu izgatavošana un piegāde FM2012/7-EEZ/NOFI/N1 - - SIA „Dardedze halografija” 132,00 28.09.2012.
EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atklāšanas konferences tehniskā personāla organizēšana FM 2012/5 – EEZ/NOFI/N1 - - Inese Rautiņa 232,63 03.10.2012.
Juridisko pakalpojumu saņemšana FM 2012/14 – ESF/ERAF/KF/TP/VI - 13.09.2012. SIA „Public and Private Law Consulting” 2 000,00 18.09.2012. -15.10.2012.
Juridisko pakalpojumu saņemšana Revīzijas iestādes vajadzībām FM 2012/4 – ESF/ERAF/KF/TP/RI - 11.07.2012. Zvērinātu advokātu birojs „Raidla, Lejiņš un Norcous” 27 554,00 18.09.2012. -15.12.2014.
EViews Standard Edition 7.0 Volume programmatūras licences iegāde 15 (piecpadsmit) lietotājiem FM2012/4-ESF/SFTP 07.08.2012. 20.08.2012. SIA „1 un 2” 4356,00 13.09.2012.- 25.10.2012.
Juridisko pakalpojumu sniegšana – Finanšu ministrijas interešu pārstāvēšana Administratīvajā apgabaltiesā lietā Nr.A-42983709 FM 2012/33 - - Māris Knoks 1487,23 08.09.2012-
15.12.2012
Konsultāciju sniegšana Revīzijas iestādei būvniecības projektu jautājumos (ieskaitot projektu pārbaužu ziņojumu sagatavošanu) FM 2012/1 – ESF/ERAF/KF/TP/RI 25.05.2012. 05.07.2012. SIA „Firma L 4” 68 340,00 07.09.2012. -15.12.2014.
Apmācību kursa „Konceptuālās domāšanas metodes un to izmantošana ES fondu auditu veikšanā” nodrošināšana FM 2012/3.1 – ESF/ERAF/KF/TP/RI - 12.07.2012. SIA „Baltijas Starptautiskā Akadēmija” 5 989,20 31.08.2012. -22.11.2012.
Eksperta pakalpojumi pārbaužu veikšanai 2007. – 2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanas vietās FM 2012/6 – ESF/ERAF/KF/TP/VI 25.05.2012. 05.07.2012. Pilnsabiedrība „ZBEP” 21 450,00 07.09.2012. -16.12.2013.
Gaisa mitrinātāja Walter Meir Condair piegāde, uzstādīšana Arhīva telpās FM 2012/32 - - SIA „Condair” 2651,45

28.08.2012.-15.10.2012.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas licenču (Microstrategy) uzturēšana FM 2012/5 – ESF/ERAF/KF/TP/VI 23.07.2012. 03.08.2012. SIA „FMS” 19 980,34 01.09.2012. -31.12.2013.
Apmācību kursa " ES fondu auditu vadītāju lomas un funkcijas" nodrošināšana FM 2012/3 – ESF/ERAF/KF/TP/RI - 12.07.2012. SIA "Trīs V" 2 462,00 22.08.2012. -27.09.2012.
Latvijas un Šveices sadarbības programmas dokumentu steidzama tulkošana no latviešu valodas angļu valodā FM2012/2-CH/TPF - - SIA "Konels” 62,61 15.08.2012. -20.08.2012

Izziņu saņemšana par uzņēmumiem no portāla www.firmas.lv

FM 2012/5 – ESF/ERAF/KF/TP/RI

-

-

SIA „Firmas.lv”

826.45

25.07.2012. -31.12.2014.

Eiropas Savienības fondu projektu atvērto dienu organizēšana Latvijā 2012.gada 8. un 9.septembrī

FM 2012/7 – ESF/ERAF/KF/TP/VI

24.05.2012

25.06.2012.

SIA „Repute”

29 700,00

24.07.2012. -21.09.2012.

Juridiskās palīdzības sniegšana

FM 2012/27

-

21.05.2012

ZAB „Glimstedt un partneri”

12 500,00

12.07.2012– 31.12.2015

Microsoft Corporation programmatūras produktu licenču noma

FM 2012/26-CI

20.06.2012.

15.06.2012.

SIA „DPA”

223 935,20

02.07.2012-
30.06.2015

Dokumentu tulkošana, kas saistīta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (2009. - 2014.gada periods) īstenošanu

FM 2012/2 – EEZ/NOFI/N1

-

04.06.2012.

SIA „Skrivanek Baltic”

17 619,00

03.07.2012.-30.06.2017.

Starptautisko pasta sūtījumu pakalpojumi

FM 2012/29

-

-

SIA „DHL”

700,00

05.06.2012-
31.05.2014

Eiropas Savienības fondu darbības programmu uzraudzības komiteju un to apakškomiteju nodrošināšana 2012. gadā un 2013.gadā

FM2012/8.1.-ESF/ERAF/KF/TP/VI

-

02.04.2012.

SIA „Polar Bek Daugava”

15 699,52

29.05.2012.- 16.12.2013.

Četru kondicionēšanas sistēmu (STULZ „Cuber Air” ASU 351 A, STULZ „Compact DX” CCU 121 A, Daikin FT60GZV1NB un Midea) un kondicionieru mitrinātāju ūdens attīrīšanas sistēmas, turpmāk tekstā - Sistēmas, servisa apkalpošana

FM2012/24

-

-

SIA "Salang - P"

848,00

22.05.2012.-30.04.2014.

VID IT tehnoloģiju ilgtermiņa izmaksu samazinājuma iespēju identificēšana

FM 2012/25

-

-

SIA „BITI”

2 950,00

03.05.2012.- 02.08.2012.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Jul Jun Jul 2017 Jul Aug
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija