Apr Mar Apr 2017 Apr May
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

FM iepirkumos noslēgtie līgumi

 

 

Līguma 
priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Izpildītāja
nosaukums

Līgumcena(Ls, bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta “Tehniskās palīdzības fonds” noslēguma finanšu audita veikšana Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta “Tehniskās palīdzības fonds” noslēguma finanšu audita veikšana - - SIA “Sandra Dzerele un Partneris” 1800,00 euro Līdz 2017.gada 7.jūnijam 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sēdes organizēšana ārpus Rīgas 2017.gadā

FM2017/16

(TP VI)

28.02.2017 13.03.2017

SIA

 “3K Management”

22 980.00 Līdz abu pušu saistību izpildei
“Vadlīnijas administratīvo sodu (pasākumu) piemērošanas principiem Kompetentās iestādes (Finanšu ministrijas) kompetencē esošo zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību administratīvo pārkāpumu lietās” FM 2017/17 (CH TPP PB) 28.02.2017. 13.03.2017 Zvērinātu advokātu birojs “Kronbergs Čukste Derling” 5 730,00  02.06.2017. 
SimBASE datorprogrammas uzlabošana un uzturēšana”  FM 2017/21 (TP RI) - - SIA “Simourg” 9 910,00  31.12.2018. 
Vadlīnijas sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijas komitejas izveidošanai, darbībai un uzraudzībai  FM 2017/11 (CH TPP PB) 20.02.2017. 03.03.2017. SIA “KPMG Baltics” 9450,00  02.06.2017. 
Informācijas sistēmu automatizētas, nepārtrauktas monitorēšanas nodrošināšana. FM2017/22 - - SIA “Jauno Tehnoloģiju Centrs” 4500.00EUR  31 03 2020.
Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide. Iepirkuma 3.daļa „Argumentācijas māksla” nodrošināšana” 

FM 2017/9.3 (CH TPP PB)

 24.02.2017.  07 03 2017.   SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs 639,00 līdz 2017.gada 15.maijam
Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide. Iepirkuma 2.daļa „Komandas vadība”

FM 2017/9.2 (CH TPP PB)

24.02.2017  07.03.2017.  SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs 687,90 līdz 2017.gada 15.maijam
Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Finanšu ministrijā, Smilšu ielā 1. FM2017/10 20.02.2017. 03.03.2017. SIA “Droša darba garants” 10080.00EUR  31.03.2019.
Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide iepirkuma 4.daļā „Efektīva komunikācija un profesionālā ētika” 

FM 2017/9.4 (CH TPP PB)

24.02.2017. 07.03.2017.  SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs 1 017,00 līdz 2017.gada 15.maijam
Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide iepirkuma 1.daļā „Mūsdienīgs un efektīvs iekšējā audita pakalpojums valsts pārvaldē

FM 2017/9.1 (CH TPP PB)

24.02.2017. 07.03.2017.  Valsts administrācijas skola 10 402,00 līdz 2017.gada 15.maijam
Informatīvi sociālās kampaņas “Pretkrāpšanas kustība” reklāmas plakātu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža FM2017/23 SIA “JCDecaux Latvija” 2985.20EUR 09.04.2017.
Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai FM2016/75 - 16.12.16

1.daļa: SIA ""LETA

2.daļa: SIA "LETA"

10440 EUR

8496 EUR

31.12.2017.

 
Sabiedriskās domas izvērtējumi 2016., 2017. un 2018. gados par iedzīvotāju informētību un izpratni par Eiropas Savienības fondiem FM2016/50 (TP KOM) 20.09.2016. 03.10.2016. SIA “Latvijas Fakti” 9 540.00 12.12.2018.
Mācību nodrošināšana Finanšu ministrijas personāla attīstības un personālās izaugsmes jomā FM2016/47.2 - 04.08.2016. SIA “Biznesa augstskola Turība” 4230.00 15.12.2016.
„Ārvalstu komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Finanšu ministrijai un tās padotības iestādēm” FM2016/37(CI) 17.06.16 01.08.16 SIA“Averoja” EUR 1 521 000 13.09.2019/līdz saistību pilnīgai izpildei
Dokumentu rakstiska tulkošana no latviešu valodas angļu valodā FM2014/2-CH/TPF - - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Skrivanek Baltic” 51,25 eiro 01.07.2014.- 07.07.2014.
Finanšu ministrijā esošo kopēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts FM2013/47 26.08.2013. 06.09.2013. SIA “IB Serviss” līdz LVL 29 999,00  17.10.2016.
Darbinieku veselības apdrošināšana FM 2012/41 28.11.2011. 28.12.2011. BTA Insurance Company SE 62 748,00 12 mēneši
Mutiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana no latviešu valodas vai krievu valodas angļu valodā un no angļu valodas latviešu vai krievu valodā EEZ finanšu instrumenta 2004.-2009.gada perioda audita ietvaros plānotajās projektu vizītēs Daugavpilī 2012.gada 21.februārī un Salacgrīvā 2012.gada 23.februārī FM 2012/1 – EEZ/NOFI/N  -  - SIA „Skrivanek Baltic” 175,00 17.02.2012.-23.02.2012
Vizītkaršu ar FM logo izgatavošana un piegāde FM 2012/20  -  - SIA „Pirset” 1 639,34 12.02.2014.
Izziņu saņemšana par uzņēmumiem portālāwww.firmas.lv FM 2012/19  -  - SIA „Firmas.lv” 819,67 01.02.2013.
Telpu remontdarbi FM 2012/18  -  - SIA „Haggle” 9 950,00 31.12.2012.
Trīs Baltijas valstu Eiropas Savienības fondu vadošo iestāžu pārstāvju semināra nodrošināšana 2012.gada 19.-20.janvārī FM 2012/2 – ESF /ERAF/KF/TP/VI  -  - A/S „Dikļu pils” 2 558,05 19.01.2012. – 20.01.2012.
Finanšu ministrijas lietvedības un dokumentu vadības sistēmas papildinājumi, ieviešana, izmaiņu veikšana un uzturēšana FM 2011/7 – ESF /SFTP  - 22.09.2011. SIA „Datorika” 20 640,00 05.01.2012. – 31.12.2013.
Finanšu ministrijas darbinieku angļu valodas apmācība FM 2011/12 – ESF /SFTP  - 14.11.2011. SIA „Skrivanek Baltic” 70 000,00 06.01.2012. – 30.11.2013.
Elektronisko informatīvo pakalpojumu piegāde 1)FM 2011/46-1
2)FM 2011/46-2
3)FM 2011/46-3
 - 22.12.2011. 1)SIA ”LETA”
2)SIA „BNS-Latvija
3)SIA„Mediju monitorings”
1) 4 290,00
2) 3 888,00
3) 1 836,00
1) 31.12.2012
2) 31.12.2012
3) 31.12.2012
Balss telefonijas pakalpojumi FM 2011/33-CI 02.11.2011. 11.10.2011. SIA „Lattelecom” 16 722,00 13.12.2014.
Dokumentu rakstiska tulkošana, kas saistīta ar Eiropas Ekonomikas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (2009.-2014.gada periods) īstenošanu, no angļu valodas latviešu valodā un no latviešu valodas angļu valodā. FM 2011/1 – EEZ/NOFI/N1  - 21.11.2011. SIA „Business Group” 9 000,00 21.12.2011. – 15.12.2016.
Semināra par Kohēzijas politikas ietekmes izvērtēšanas aktuālākajām metodēm vadīšana 2011. gada 14. un 15. decembrī, Rīgā, Valsts administrācijas skolā FM2011/25 - ESF/ERAF/KF/TP  -  - Alberto Paolo Martini 1 693, 76 14.12.2011. – 15.12.2011.
2011.gada atalgojuma pētījuma piegāde FM 2011/44  -  - SIA ”Fontes Vadības konsultācijas” 2 106,00 Saistību izpilde
Semināra organizēšana par Kohēzijas politikas ietekmes izvērtēšanas aktuālākajām metodēm Valsts administrācijas skolā 2011.gada 14. un 15. decembrī FM2011/22 - ESF/ERAF/KF/TP  - 31.10.2011. Personu apvienība „SAFEGE BALTIJA UN NK KONSULTĀCIJU BIROJS” 1 349,29 08.12.2011. – 15.12.2011.
Atsavināmās mantas (datortehnikas) novērtēšana FM2011/43  -  - Komerckonsalting IK 250,00 10.12.2011.
Salīdzinoša pētījuma par atalgojuma apjomu izstrāde FM 2011/8 – ESF/SFTP 29.07.2011. 29.08.2011. SIA „Ernst & Young Baltic” 25 010,00 01.12.2011. – 31.05.2012.
Finanšu ministrijas mājaslapas „fm.gov.lv” izstrādāšana un ieviešana FM2011/39 21.10.2011. 01.11.2011. SIA „Mediaparks” 11 320,00 28.11.2011.-
20.12.2013.
Sabiedriskās domas izvērtējums par iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības fondiem 2011., 2012. un 2013. gadā FM2011/24-ESF/ERAF/KF/TP 03.11.2011. 14.11.2011. SIA „Latvijas Fakti” 5 290,00 23.11.2011.– 16.12.2013
Finanšu ministrijas vadošo amatpersonu apmācība atbilstoši kompetenču novērtējuma secinājumiem FM 2011/9 – ESF/SFTP  - 27.09.2011. SIA „Komunikāciju aģentūra „Puzzle”” 14 644,00 09.11.2011.– 31.07.2012.
Publiskās apspriedes organizēšana par Kohēzijas politikas nākotnes aktualitātēm 2014.-2020.gada plānošanas periodam FM 2011/21 – ESF /ERAF/KF/TP  - 19.10.2011. A/S „Viesnīca „Latvija”” 3 712,23 03.11.2011.– 09.11.2011.
Apmācību kursu organizēšana audita rezultātu apkopošanā un prezentēšanā Eiropas komisijai un attiecināšanā uz vadības un kontroles sistēmu FM 2011/23 – ESF /ERAF/KF/TP  - 18.10.2011. Biedrība „Kultūrizglītības un mākslas centrs „Kāpnes”” 6 647,34 31.10.2011.– 30.11.2011.
Priekšizpētes veikšana, organizējot diskusijas, par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013.gada FM 2011/19 – ESF /ERAF/KF/TP 13.09.2011. 26.09.2011. Biedrība „Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs” 18 975,00 07.10.2011.– 09.12.2011.
Pārbaudes 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu projektu īstenošanas vietās FM 2011/9 – ESF /ERAF/KF/TP 11.07.2011. 08.08.2011. SIA „Ernst & Young Baltic” 20 000,00 07.10.2011.– 15.12.2011.
Mobilo sakaru pakalpojumi FM 2010/56-CI 18.03.2011. 02.05.2011. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 26 800,00 27.09.2015. vai saistību izpilde
Darba laika uzskaites sistēmas papildināšana FM 2011/37  -  - SIA „GP Studija” 531,00 20.10.2011.
Revīzijas iestādes izstrādāto kārtību steidzama tulkošana no latviešu valodas angļu valodā FM 2011/20 -ESF/ERAF/KF/TP  - 08.09.2011. SIA „ESALES” 1 200,00 16.09.2011.– 28.09.2011.
2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu  VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) komunikācijas pasākumu izvērtējums FM 2011/15 – ESF /ERAF/KF/TP 13.07.2011. 15.08.2011. SIA “SAFEGE BALTIJA”  13 632,00 13.09.2011.– 30.11.2011
ES fondu izvērtēšanas kapacitātes celšanas semināra organizēšana  Saulkrastos 2011.gada 21. un 22.septembrī FM 2011/16 – ESF /ERAF/KF/TP  - 19.08.2011. SIA “SAFEGE BALTIJA” 4 601.10 01.09.2011.– 22.09.2011.
Juridisko pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijas pārstāvībai Latvijas Republikas Satversmes tiesas lietā Nr.2010-71-01 FM2011/36  - 10.08.2011. Mārtiņš Paparinskis 16 176.00 saistību izpilde 
Revīzijas iestādes darbinieku apmācība auditu rezultātu apkopošanā, attiecināšanā uz sistēmu un prezentēšana Eiropas Komisijai FM2011/17 – ESF /ERAF/KF/TP  - 17.08.2011. Iepirkums beidzies bez rezultāta  -  -
Latvijas un Šveices sadarbības programmas Projektu sagatavošanas fonda noslēguma finanšu audita veikšana FM 2011/1-CH/TPF  -  - SIA „Rodl &Partner” 700,00 17.08.2011.- 30.09.2011.
Konsultāciju sniegšana revīzijas iestādei būvniecības projektu jautājumos FM 2011/14 -ESF/ERAF/KF/TP 07.07.2011. 18.07.2011. SIA „Geo Consultants” 8 300 12.08.2011.- 01.12.2011.
Angļu valodas mācību kursi „Business English Pre-Intermeditate” FM 2011/18 -ESF/ERAF/KF/TP  -  - SIA „Poētika” 409,50 10.08.2011.- 09.11.2011.
Remontdarbu veikšana FM 2011/34  -  - SIA ”Zaļais bērzs” 9 804,92 Saistību izpilde
Juridisku pakalpojumu sniegšana–ministrijas interešu pārstāvēšana administratīvajā lietā nr.A42983709 un nr A420575810 FM 2010/32  -  - Māris Knoks 2 980,00 Saistību izpilde
Telekomunikāciju tīklu segmenta izveide vai darba spējas atjaunošana un apkalpošanas nodrošināšana FM 2010/31  -  - SIA „edd.lv” 2 900,00 21.07.2011.-
10.07.2012.
2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums FM 2011/7-TP/ERAF/KF/ESF 24.03.2011. 17.05.2011  SIA „Agile&CO” 19 100,00 11.07.2011.-31.10.2011.
 „Vidus posma (midterm) VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes izvērtējums” 3.lote „ES fondu ieguldījums un ietekme uz horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā” FM 2011/7 – TP/ERAF/KF/ESF 24.03.2011. 17.05.2011. Iepirkuma procedūra par 3.loti pārtraukta - -
„Eiropas Savienības  fondu mājas lapaswww.esfondi.lv  administrēšana” FM2011/12-ESF/ERAF/KF/TP 11.05.2011. 23.05.2011. SIA „GOLD.LV” 15 552,00 01.07.2011.-30.11.2015.
 Ministrijas vadošo amatpersonu apmācība atbilstoši kompetenču novērtējuma secinājumiem  FM2011/4- ESF/ SFTP  - 27.05.2011. Iepirkums beidzies bez rezultāta  -  -
 „Vidus posma (midterm) VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes izvērtējums” 4.lote „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu  VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums (komunikācijas pasākumu izvērtējums)”   Nr. FM 2011/7 – TP/ERAF/KF/ESF   24.03.2011.  17.05.2011.  Iepirkums 4.lotē beidzies bez rezultāta. - -
 Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas sniegt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas (VIS) un standartpārskatu paplašināšanu, izmaiņu veikšanu un uzturēšanu   FM2011/6.- TP     16.02.2011.  21.04.2011.  SIA „Datorikas institūts DIVI”  133 520,00  13.06.2011.– 12.06.2013.
 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas (VIS) MicroStrategy datu analīzes rīka (DAR) paplašināšana, izmaiņu veikšana un uzturēšana   FM2011/6.1.- TP   16.02.2011.    21.04.2011.  SIA „FMS”  43 260,00  13.06.2011.– 12.06.2013.
Juridisko pakalpojumu sniegšana    FM 2011/30  -  06.06.2011 

Zvērināta advokāta Romualda Vonsoviča birojs 

 30 000,-  10.06.2011 – saistību izpilde
 Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas un apakškomiteju sanāksmes organizēšana Ventspilī 2011.gada 15. un 16.jūnijā, Ventspils Jaunrades namā  FM2011/10.2.-ESF/ERAF/KF/TP  -  26.04.2011  SIA “Olimpiskais centrs „Ventspils””  9 676,25 06.06.2011.-16.06.2011.
Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas un apakškomiteju darbības nodrošināšana 2011.gada 14. un 15.septembrī, Rīgā, viesnīcā „Radisson Blu Daugava” zālē „Daugava un  Starptautiskas konferences „ES fondu izvērtēšanas konference par vidus posma izvērtējumu rezultātiem” organizēšana 2011.gada 30.novembrī, Rīgā,  viesnīcā „Radisson Blu Daugava” zālēs „Lielupe”, „Venta” un „Abava”

 FM2011/10.1.-ESF/ERAF/KF/TP

 -

 26.04.2011.

 SIA “BaltLine Globe”

10 839,00

06.06.2011.-30.11.2011.
„Vidus posma (midterm) VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes izvērtējums” 2.lote „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu  VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums (aktīvie nodarbinātības pasākumi)”   Nr. FM 2011/7 – TP/ERAF/KF/ESF  24.03.2011  17.05.2011  Iepirkums 2.lotē beidzies bez rezultāta.  -  -
Konsultāciju pakalpojumu par finanšu tirgus politikas jautājumiem saņemšana finanšu sektora attīstības pētījuma izstrādei FM2011/6-ESF/SFTP 11.04.2011. 09.05.2011. Iepirkums beidzies bez rezultāta - -
Juridisko pakalpojumu sniegšana FM 2011/8 – ESF/ERAF/KF/TP - 21.04.2011. Advokātu birojs „Kronbergs & Čukste” 50 000,00 16.05.2011.-20.12.2011.
Pakalpojuma līgums par dokumentu steidzamu tulkošanu FM 2011/13-ESF/ERAF/KF/TP - - SIA „IM Projekti 1776,00 17.05.2011.-24.05.2011.
Ierobežotas pieejamības dokumentu tulkošana FM 2011/29 - - SIA „Idea Media” 308,00 25.05.2011.
Automašīnas (ar šoferi) noma FM 2011/11-ESF/ERAF/KF/TP - - SIA „Hanzas moto” 2 800,00 10.05.2011.-20.12.2011.
Starptautiskas konferences „2004.-2006.gada ES struktūrfondu ietekme uz uzņēmējdarbību, izglītību, zinātni un nodarbinātību” un ES struktūrfondu projektu fotogrāfiju izstādes organizēšana, kā arī trīs informatīvo videoklipu ar labās prakses piemēriem veidošana un demonstrācija 2011.gada 11.maijā, Rīgā, viesnīcā „Radisson Blu Daugava” zālē „Lielupe”, zālē „Venta” un zālē „Abava” FM2011/10-ESF/ERAF/KF/TP - 19.04.2011. SIA “BaltLine Globe” 4 714,00 09.05.2011.-11.05.2011.
Biroja tehnikas (kopēšanas iekārtu un faksa aparātu) apkope un detaļu piegāde FM 2011/26

25.03.2011.

29.04.2011.

SIA „IB Serviss” 19 367,87 01.05.2011.-30.04.2014.
Neatkarīga eksperta novērtējums un ieteikumi par konsolidētā kopbudžeta deficīta aprēķināšanu pēc EKS95 metodoloģijas FM2011/3-SFTP 03.03.2011. 14.03.2011. Iepirkums beidzies bez rezultāta - -
Izdevuma „Ieguldījums cilvēkos. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projekti Latvijā 2004.-2009.gadā/  Investing in people. EEA and Norway grants projects in Latvia 2004-2009” sagatavošana, iespiešana un piegāde FM 2011/ 1 – EEZ/NOFI/N - - SIA "Brīvs" 2075,00 20.04.2011.-20.05.2011.
Eiropas Savienības fondu mājas lapas aktivitāšu meklētāja sasaiste ar Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu un meklētāja paplašināšana FM 2011/ 1 - TP - - SIA „RIDemo” 2 974,00 14.04.2011.-30.06.2011.
Dzeramā avota ūdens piegāde FM 2011/21 08.02.2011. 23.02.2011. SIA „Eden Springs Latvia” 5737,70 Līdz līgumcenas izpildei
Ekspertu piesaiste revīzijas iestādes veiktajās sertificēto izdevumu revīzijās – ekspertu pakalpojumi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaužu veikšanā, tajā skaitā konsultāciju sniegšana FM2010/5 - TP 21.02.2011. 04.03.2011. SIA „AV Eksperti” 7 100,00 04.04.2011.-01.12.2011.
Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību FM2010/15 - TP 21.01.2011. 21.02.2011. SIA „Stockholm School of Economics in Riga” 44 600,00 31.03.2011.-15.12.2011.
Četru tematisko ielikumu par Eiropas Savienības fondiem sagatavošana un publicēšana laikrakstā „Latvijas Avīze” Nr.FM 2011/4 - TP 15.02.2011. 28.02.2011. A/S „Lauku Avīze” 5477,56 23.03.2011.-20.12.2011.
Vēstuļu frankēšanas mašīnas tehniskā apkope Nr.FM 2011/24 - - SIA „Prottech” 205,00 18.02.2011.–17.02.2012.
FM amatpersonas kompetenču novērtēšana Nr.FM 2011/22 - - SIA „O.D.A.” 200,00 17.02.2011.-16.03.2011.
Juridisko pakalpojumu sniegšana Ministru kabineta interešu pārstāvībai LR Satversmes tiesā Nr.FM 2011/23 18.02.2011. 16.02.2011. ZAB „Sorainen” 17 874,85 16.02.2011.–saistību izpilde
Neatkarīga eksperta novērtējums un ieteikumi par konsolidētā kopbudžeta deficīta aprēķināšanu pēc EKS95 metodoloģijas FM2011/1-SFTP 20.01.2011. 31.01.2011. Iepirkums beidzies bez rezultāta - -
Finanšu ministrijas darbinieku apmācība par finanšu tirgus politikas jautājumiem FM 2010/10- SFTP - - "Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centrs" 1890,00 18.02.2011.-03.06.2011.
Centralizēts Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums par 2010. gadu FM 2011/ 3 -TP - - Pētījumu centrs SIA „SKDS” 1500,00 10.02.2011.-07.04.2011.
Abonēšanas pakalpojumi portālāwww.firmas.lv/ Nr.FM 2011/20 - - SIA „Firmas.lv” Līdz 819,67 01.02.2011.-01.02.2012.
2 vieglo automašīnu Ford Mondeo noma FM2010/55 - - SIA „Hanzas moto” 35 640,00 02.02.2011.-30.04.2014.
Divu mazlietotu vieglo automašīnuVW Passat 1.8 TSI noma FM2011/18 - - SIA „Hanzas moto” 3000,00 07.01.2011.-30.04.2011.
Fotogrāfa pakalpojumu sniegšana Baltijas valstu finanšu ministru oficiālas tikšanās laikā Finanšu ministrijas telpās FM2011/19 - - Uldis Pāže 80,00 11.01.2011.
ES fondu revīzijas iestāžu sanāksmes (The Homologues Group) norises, tai skaitā naktsmītņu, konferences telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana FM2015/32 - - AS "Viesnīca "Latvija"" 82697.13 23.09.2015.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Apr Mar Apr 2017 Apr May
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija