May Apr May 2017 May Jun
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Finanšu ministrijas noslēgtie līgumi 2017. gadā

 

Līguma 
priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Izpildītāja
nosaukums

Līgumcena(EUR, bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Telpu noma semināra nodrošināšanai

FM2017/41

-

-

Valsts administrācijas skola

3 302.11

23.02.2018.

FM vadītāju mācību programma “Vadītāju resursu attīstības treniņš”

FM2017/38

-

-

FranklinCovey Latvia SIA

17 575.00

Līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei

Latvijas un Šveices sadarbības programmas noslēguma pasākuma organizēšana 2017.gada 31.maijā

FM 2017/33 (CH TPF)

-

-

SIA “Prospero”

6 521,55 euro

2017.gada 31.maijā 

Iekšējo auditoru kapacitātes stiprināšanas apmācības – pieredzes apmaiņa ar Šveices Iekšējo auditoru institūtu

FM2017/34 (CH TPP PB)

-

15.03.2017.

Šveices Iekšējo auditoru institūts

19 800 EUR

18.05.2017.

Tulkošanas nodrošināšana no angļu valodas uz latviešu valodu un no latviešu valodas uz angļu valodu Pasūtītāja rīkotajos semināros “Pārliecības karte un pārliecības ietvars”, “Lietderības audits”, “Efektīva tehnika veiksmīga uz risku balstīta audita veikšanai”

FM2017/35(CH TPP PB)

-

26.04.2017.

SIA “Mestako”

4 510, 65 EUR

18.05.2017.

Četru kondicionēšanas sistēmu (STULZ „Cuber Air” ASU 351 A, STULZ „Compact DX” CCU 121 A, Daikin FT60GZV1NB un Midea) un kondicionieru mitrinātāju ūdens attīrīšanas sistēmas servisa apkalpošana

FM2017/26

 -

-

SIA “Salang-P”

1764.00

30.04.2020

„Mobilo sakaru pakalpojumi Finanšu ministrijai un tās padotības iestādēm”

FM2017/14 (CI)

24.02.2017

29.03.17

SIA “Latvijas Mobilais Telefons”

70 000,00

Trīs gadi/līdz Līgumā paredzēto saistību pilnīgai izpildei

Līgums par reprezentatīvo preču izgatavošanu un piegādi Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības fondu Vadošās iestādes vajadzībām 

FM 2017/29 (TP KOM)

-

-

SIA “PRO-BALTIC”

          3 898.50

           euro

Līdz 2017.gada 8.maijam 

"Stratēģiskās komunikācijas pakalpojumi"

 FM2017/15

21.02.2017.

20.03.2017.

 SIA "MEDIJU TILTS"

100000

9 mēneši/līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei

Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta “Tehniskās palīdzības fonds” noslēguma finanšu audita veikšana

FM 2017/28 (CH TPF)

-

-

SIA “Sandra Dzerele un Partneris”

1800,00 euro

Līdz 2017.gada 7.jūnijam 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sēdes organizēšana ārpus Rīgas 2017.gadā

FM2017/16

(TP VI)

28.02.2017

13.03.2017

SIA

 “3K Management”

22 980.00

Līdz abu pušu saistību izpildei

“Vadlīnijas administratīvo sodu (pasākumu) piemērošanas principiem Kompetentās iestādes (Finanšu ministrijas) kompetencē esošo zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību administratīvo pārkāpumu lietās”

FM 2017/17 (CH TPP PB)

28.02.2017.

13.03.2017

Zvērinātu advokātu birojs “Kronbergs Čukste Derling”

5 730,00 

02.06.2017. 

“SimBASE datorprogrammas uzlabošana un uzturēšana” 

FM 2017/21 (TP RI)

-

-

SIA “Simourg”

9 910,00 

31.12.2018. 

Vadlīnijas sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijas komitejas izveidošanai, darbībai un uzraudzībai 

FM 2017/11 (CH TPP PB)

20.02.2017.

03.03.2017.

SIA “KPMG Baltics”

9450,00 

02.06.2017. 

Informācijas sistēmu automatizētas, nepārtrauktas monitorēšanas nodrošināšana.

FM2017/22

-

-

SIA “Jauno Tehnoloģiju Centrs”

4500.00EUR

 31 03 2020.

Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide. Iepirkuma 3.daļa „Argumentācijas māksla” nodrošināšana” 

FM 2017/9.3 (CH TPP PB)

 24.02.2017.

 07 03 2017.

  SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs

639,00

līdz 2017.gada 15.maijam

Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide. Iepirkuma 2.daļa „Komandas vadība”

FM 2017/9.2 (CH TPP PB)

24.02.2017

 07.03.2017.

 SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs

687,90

līdz 2017.gada 15.maijam

Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Finanšu ministrijā, Smilšu ielā 1.

FM2017/10

20.02.2017.

03.03.2017.

SIA “Droša darba garants”

10080.00EUR

 31.03.2019.

Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide iepirkuma 4.daļā „Efektīva komunikācija un profesionālā ētika” 

FM 2017/9.4 (CH TPP PB)

24.02.2017.

07.03.2017.

 SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs

1 017,00

līdz 2017.gada 15.maijam

Valsts pārvaldes iekšējo auditoru un iekšējā audita struktūrvienību vadītāju kompetences paaugstināšana un profesionālā pilnveide iepirkuma 1.daļā „Mūsdienīgs un efektīvs iekšējā audita pakalpojums valsts pārvaldē”

FM 2017/9.1 (CH TPP PB)

24.02.2017.

07.03.2017.

 Valsts administrācijas skola

10 402,00

līdz 2017.gada 15.maijam

Informatīvi sociālās kampaņas “Pretkrāpšanas kustība” reklāmas plakātu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža

FM2017/23

SIA “JCDecaux Latvija”

2985.20EUR

09.04.2017.

2007. – 2013.gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmu “Cilvēkresursi un nodarbinātība” un “Uzņēmējdarbība un inovācijas” ieguldījumu zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalstam izvērtējums

FM2016/44 (IZV)

13.09.2016.

14.10.2016.

PS Fidea Technopolis

70 000,00

Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei

„Finanšu ministrijas nodarbināto personu veselības apdrošināšanas pakalpojumi”

FM2016/61

08.11.16

07.12.16

AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”

EUR 112000.00

21.02.2018/līdz saistību pilnīgai izpildei

Vienošanās ar VSIA Latvijas Proves birojs par Ministrijas apbalvojuma “Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Goda Zīme” komplektu izgatavošanu sadarbībā ar Lietuvas Monētu kaltuvi un piegādi

FM2017/13

-

-

VSIA “Latvijas Proves birojs”

3857.00EUR

30.06.2017.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

May Apr May 2017 May Jun
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija