Feb Jan 2019 Feb Mar
P O T C P S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Revīzijas iestādes rokasgrāmata 31/01/2018

1. Eiropas Savienības tiesību akti

1.1. Regulas, direktīvas, lēmumi

 Nr. p.k. Dokumenta numurs Dokumenta datums Dokumenta nosaukums Dokumenta valoda Fails
 1.1.1. 574/2007/EK  23.05.2007. Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Ārējo robežu fonda (External Border Fund) (2007.-2013.gads) izveidošanu  LV
 1.1.2. 2008/456/EK  05.03.2008. Eiropas Komisijas lēmums, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 574/2007/EK, ar ko laika posmam no 2007.gada līdz 2013.gadam izveido Eiropas Ārējo robežu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību”  LV
 1.1.3. 2009/538/EK  10.07.2009. Eiropas Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2008/456/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 574/2007/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Ārējo robežu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību  LV
 1.1.4.  2011/148/ES  02.03.2011. Eiropas Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2008/456/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 574/2007/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Ārējo robežu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību  LV
 1.1.5. 2010/69/ES  08.02.2010. Eiropas Komisijas Lēmums (2010.gada 8.februāra), ar kuru groza Lēmumu 2008/456/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr. 574/2007/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013.gadam izveido Eiropas Ārējo robežu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību”  LV
Eiropas Atgriešanās fonds
 1.1.6.  575/2007/EK  23.05.2007. Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Eiropas Atgriešanās fonda (European Return Fund) (2008.-2013.gads) izveidošanu  LV
 1.1.7.  2008/458/EK  05.03.2008. Eiropas Komisijas lēmums, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 575/2007/EK, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fonda laika posmam no 2008. līdz 2013.gadam kā daļu no Vispārīgās programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību”  LV
 1.1.8.  2009/614/EK  23.07.2009. Eiropas Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2008/458/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 575/2007/EK, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību  LV
 1.1.9.  2011/177/ES  02.03.2011. Eiropas Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2008/458/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 575/2007/EK, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību  LV
Eiropas Bēgļu fonds
 1.1.10.  573/2007/EK  23.05.2007. Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Eiropas Bēgļu fonda III (European Refugee Fund) (2008.-2013.gads) izveidošanu  LV
 1.1.11.  2008/22/EK  19.12.2007. Eiropas Komisijas lēmums, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr.573/2007/EK, ar ko laika posmam no 2008.gada līdz 2013.gadam izveido Eiropas bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību”  LV
 1.1.12.  2009/533/EK  09.07.2009. Eiropas Komisijas lēmums, ar kuru groza Lēmumu 2008/22/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību  LV
 1.1.13.  2011/152/ES  03.03.2011. Eiropas Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2008/22/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 573/2007/EK, ar kuru izveido Eiropas Bēgļu fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību  LV
Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds
 1.1.14.  2007/435/EK  25.06.2007. Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”  LV
 1.1.15.  2008/457/EK  05.03.2008. Eiropas Komisijas lēmums Nr. 2008/457/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Padomes Lēmums 2007/435/EK, ar ko laikposmam no 2007.gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību  LV
 1.1.16.  2009/534/EK  09.07.2009. Eiropas Komisijas lēmums, ar kuru groza Lēmumu 2008/457/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Padomes Lēmums 2007/435/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību  LV
 1.1.17.  2011/151/ES  03.03.2011. Eiropas Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2008/457/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Padomes Lēmums 2007/435/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu kā daļu no vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un Fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību  LV

1.2. Vadlīnijas

 Nr. p.k.

Dokumenta numurs Dokumenta datums Dokumenta nosaukums Dokumenta valoda Fails
 1.2.1.    04.04.2011. Fondu atbilstības nosacījumu rokasgrāmata no EK saņemtā versija Nr. 4 EN
 1.2.2.    30.04.2009. Guidance note on the examination by the Commission on the description of management and control systems of member state for the four Funds of the General Programme "Solidarity and Management of Migration Flows" (Vadlīnijas Vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizācijai) EN
 1.2.3.    15.12.2008. Guidance Note on the Annual Summary in relation to expenditure under shared management mode in the area "Justice, Freedom and Security" (Vadlīnijas Gada kopsavilkuma sagatavošanai) EN
 1.2.4.    02.06.2009.  Guidance Note on the Audit Strategy in relation to expenditure under shared management mode in the area "Justice, Freedom and Security" (Vadlīnijas Gada stratēģijas sagatavošanai) EN

2. Latvijas Republikas tiesību akti

2.1. Likumi

 Nr. p.k. Dokumenta numurs Dokumenta datums Dokumenta nosaukums Dokumenta valoda Fails
 2.1.1.    02.04.2009. Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likums  LV  

2.2. Ministru kabineta noteikumi

 Nr. p.k. Dokumenta numurs Dokumenta datums Dokumenta nosaukums Dokumenta valoda Fails
 2.2.1.  676  01.01.2014. Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība  LV
 2.2.2.  676  12.10.2014. Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība  LV
 2.2.3.  676  27.07.2010. Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība  LV
 2.2.4.  430  28.07.2010. Par Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojuma Nr.384 "Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm" atzīšanu par spēku zaudējušu  LV
 2.2.5.  348  03.05.2011. Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas 1.7.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" īstenošanu  LV
 2.2.6.  348  13.04.2010.  Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība  LV
 2.2.7.  244  29.03.2011. Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.348 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība"  LV
 2.2.8. 1043  16.11.2010. Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas aktivitāšu īstenošanu  LV
 2.2.9.  964  20.12.2011. Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu  LV
 2.2.10.  478  03.07.2012. Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011.gada programmas aktivitāšu īstenošanu  LV
 2.2.11.  347  25.06.2013. Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu  LV
 2.2.12.  292  09.06.2014. Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas aktivitāšu īstenošanu  LV

3. Finanšu ministrijas dokumenti

3.1. Finanšu ministrijas kārtības un rīkojumi

 Nr. p.k. Dokumenta numurs Dokumenta datums Dokumenta nosaukums Dokumenta valoda Fails
 3.1.1.  10  22.03.2010. Kārtība, kādā Finanšu ministrija nodrošina Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu tehniskās palīdzības projektu ieviešanu revīzijas iestādēs funkciju īstenošanai  LV
 3.1.2.  413   02.10.2013.  FM rīkojums par dokumentu parakstīšanas tiesībām  LV

3.2. Revīzijas iestādes dokumenti

 Nr. p.k. Dokumenta numurs Dokumenta datums Dokumenta nosaukums Dokumenta valoda Fails
 3.2.1. 12 - 16/1  02.08.2015. Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta reglaments  LV
 3.2.2.  ARD - 27  20.06.2011. Kārtība, kādā tiek sagatavots ziņojums par gada programmu Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu ietvaros  LV
 3.2.3.  ARD - 24  16.06.2011. Kārtība, kādā tiek sagatavota un aktualizēta Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Vienotā revīzijas stratēģija  LV
 3.2.4.  ESFRD - 30

 03.08.2015.

Kārtība, kādā tiek veiktas Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu izdevumu izlases pārbaudes  LV
 3.2.5.  ARD - 25  17.06.2011.  Kārtība, kādā Revīzijas iestāde veic vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” sistēmu auditus  LV

 3.2.6. ARD - 16 26.03.2010.  Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu ietvaros  LV

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Feb Jan 2019 Feb Mar
P O T C P S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija