Mar Feb 2019 Mar Apr
P O T C P S Sv
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Saeima pieņēmusi transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu 31/01/2018

Saeima pirmdien, 20. decembrī 2011.gada valsts budžeta likuma pavadošo likumu paketē ir pieņēmusi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma projektu, kas no nākamā gada aizstās līdzšinējo ikgadējo transportlīdzekļa nodevu un līdzšinējo nodokļu nomaksu par gūto labumu no darba devējam piederošas automašīnas izmantošanas privātām vajadzībām.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis tiek ieviests nodevas vietā, lai sakārtotu nodokļu un nodevu sistēmu Latvijā, jo pašreizējā nodeva atbilst nodokļa, nevis nodevas pazīmēm.

Likumā paredzēti atvieglojumi un atbrīvojumi:

 1. lauksaimniekiem:
  • nodokļa atvieglojums 50% apmērā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem un atzītai akvakultūras saimniecībai (dīķsaimniecības tipa) par kravas automobili, kas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai, un piekabi, kas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai;
  • atvieglojumu piešķiršana 50% apmērā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām par to īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem kravas automobiļiem un to piekabēm;
 2. daudzbērnu ģimenēm – transportlīdzekļa nodokli varēs samazināt par 20%, ja uz transportlīdzekļa īpašnieka vārda būs reģistrēti vismaz trīs apgādājamie;
 3. I un II grupas invalīdiem – viņi ir atbrīvoti no nodokļa maksāšanas par vienu šo personu īpašumā vai turējumā reģistrētu motociklu, triciklu vai kvadriciklu.

Likums paredz transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa diferenciāciju automašīnām, kas reģistrētas pēc 2005. gada 1. janvāra, atkarībā no vieglā automobiļa pilnās masas, motora tilpuma un jaudas, lielāku nodokļa likmi paredzot lielas jaudas un ekskluzīvām automašīnām, kā arī tiek paredzēts atbrīvojums no nodokļa automašīnām ar elektrodzinēju.

Atkarībā no vieglā automobiļa motora tehniskajiem parametriem nodoklis var atšķirties vienam un tam pašam automašīnas modelim – jo lielāks motors pēc tilpuma un lielāka motora maksimālā jauda, jo lielāks būs nodoklis. Tādējādi tiks nodrošināts princips, ka lielākais nodokļa slogs tiek pārnests uz lieljaudas un ekskluzīviem automobiļiem. Savukārt automobiļiem ar pilno masu līdz 1500 kg un motora tilpumu līdz 1500 cm3 un jaudu līdz 55 kW nodokļa apmērs samazināsies, salīdzinot ar šobrīd maksājamo minimālo transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmi (24 lati).

Nodokļa likmes vieglajam automobilim, kurš ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju, ar iekšdedzes dzinēju un papildus izmanto kā mehānisku dzinējspēku enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas/dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulatora, kondensatora, spararata/ģeneratora u. c.) un kurš ir pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilno masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālai jaudai šādā apmērā:

 1. par pilno masu kilogramos (kg):
        a) līdz 1500 kg – 10 lati;
        b) no 1501 kg līdz 1800 kg – 21 lats;
        c) no 1801 kg līdz 2100 kg – 36 lati;
        d) no 2101 kg līdz 2600 kg – 46 lati;
        e) no 2601 kg līdz 3000 kg – 55 lati;
        f) no 3001 līdz 3500 kg – 64 lati;
        g) vairāk par 3500 kg – 72 lati.
 2. par motora tilpumu kubikcentimetros (cm3):
        a) līdz 1500 cm3 – 6 lati;
        b) no 1501 cm3 līdz 2000 cm3 – 15 lati;
        c) no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 – 24 lati;
        d) no 2501 cm3 līdz 3000 cm3 – 36 lati;
        e) no 3001 cm3 līdz 3500 cm3 – 60 lati;
        f) no 3501 cm3 līdz 4000 cm3 – 105 lati;
        g) no 4001 cm3 līdz 5000 cm3 – 150 lati;
        h) virs 5000 cm3 – 195 lati.
 3. par motora maksimālo jaudu kilovatos (kW):
        a) līdz 55 kW – 6 lati;
        b) no 56 kW līdz 92 kW – 15 lati;
        c) no 93 kW līdz 129 kW – 24 lati;
        d) no 130 kW līdz 166 kW – 36 lati;
        e) no 167 kW līdz 203 kW – 60 lati;
        f) no 204 kW līdz 240 kW – 105 lati;
        g) no 241 kW līdz 300 kW – 150 lati;
        h) virs 300 kW – 195 lati.

Nodokļa likmes par automašīnām, kas reģistrētas līdz 2005. gada 1. janvārim un par kurām nav pieejami dati par jaudu un motora tilpumu, tiek rēķinātas no automašīnas pilnas masas:

 1. līdz 1500 kg – 25 lati;
 2. no 1501 kg līdz 1800 kg – 53 lati;
 3. no 1801 kg līdz 2100 kg – 90 lati;
 4. no 2101 kg līdz 2600 kg – 114 lati;
 5. no 2601 kg līdz 3000 kg – 138 lati;
 6. no 3001 līdz 3500 kg – 159 lati;
 7. vairāk par 3500 kg – 180 lati.

Nodokļa likmes par motociklu, triciklu un kvadraciklu, kurš ir pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru ir pieejama informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

 1. līdz 500 cm3 – 12 lati;
 2. no 501-1000 cm3 – 24 lati;
 3. no 1001-1500 cm3 – 36 lati;
 4. virs 1500 cm3 – 48 lati.

Savukārt nodoklis par motocikliem, tricikliem un kvadracikliem, kuri reģistrēti līdz 2005. gada 1. janvārim, ir 25 lati.

Likumā saglabāta prasība nodokli samaksāt reizi gadā pilnā apmērā. Maksājumi pa daļām netiek paredzēti. Tajā pat laikā likumā saglabāta iespēja nodokli maksāt mazākā apmērā, ja transportlīdzeklim uz laiku ir pārtraukta vai tiek pārtraukta reģistrācija, tas tiek noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai.

Plānotie papildu ieņēmumi 2011. gadā no šī nodokļa izmaiņām ir 5 miljoni latu.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Jaunais likums ievieš nodokli, kas no nākamā gada aizstās kārtību, kādā ar nodokļiem tiek aplikts labums, ko darbinieks (labuma guvējs) gūst no darba devējam piederoša vai darba devēja rīcībā esoša vieglā automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām.

Ar uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli tiks aplikti visi komersanta īpašumā vai turējumā esošie vieglie transportlīdzekļi, izņemot tad, ja tie tiek izmantoti tikai saimnieciskajām vajadzībām. Nodokli administrēs Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) un Valsts ieņēmumu dienests.

Nodoklis nebūs jāmaksā par transportlīdzekļiem, ko komersants izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un kurus kā tādus komersants deklarējis CSDD uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, izmantojot e-pakalpojumus (līdz 1.janvārim, 2011. gadā – no 1.februāra līdz 1.martam). Lai pierādītu to, ka transportlīdzeklis tiek izmantots tikai saimnieciskās darbības vajadzībām, komersantam būs jākārto attiecīga uzskaite un jānodrošina maršrutu kontroles sistēma. Par maršruta kontroles sistēmu uzskata iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātes reālā laikā un vietā. Atsevišķos gadījumos iespējama arī samaksātā nodokļa atmaksa, ko veiks Valsts ieņēmumu dienests.

Tā kā nodoklis būs jāmaksā tikai komersantiem, tad tas nebūs jāmaksā zemnieku saimniecībām, zvejnieku saimniecībām un vēl atsevišķiem kooperatīviem, kas nav komersanti.

Vienlaikus ar jaunās uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa kārtības ieviešanu Saeima atbalstīja arī grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokli (PVN), paredzot ieviest PVN priekšnodokļa atskaitījumu ierobežojumu 20% apmērā vieglās pasažieru automašīnas iegādes izmaksām un ar to uzturēšanu saistītajām izmaksām, kas mazinās administratīvo slogu gan nodokļa maksātājiem, gan VID un vienkāršos arī PVN uzskaiti.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likme tiek noteikta kā mēnesī maksājamā summa atkarībā no transportlīdzekļa motora tilpuma:.

 • par transportlīdzekli, kurš ir pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:
        1) līdz 2000 cm3 – 19 lati mēnesī;
        2) no 2001 cm3  līdz  2500 cm3 – 30 lati mēnesī;
        3) virs 2500 – 40 lati mēnesī.
 • Pārējiem transportlīdzekļiem nodoklis ir 30 lati mēnesī.

Plānotie valsts budžeta ieņēmumi 2011. gadā no uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa ir 17 miljoni latu.

Likums pieejams Saeimas mājas lapā.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Mar Feb 2019 Mar Apr
P O T C P S Sv
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija