Jan Dec 2018 Jan Feb
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Kam jāreģistrējas VID 01/03/2012

Personas, kurām obligāti jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā

 Personas

Reģistrēšanās nosacījumi

Reģistrēšanās brīdis

•Fiziskā persona 
•Juridiskā persona 
•Personālsabiedrības
•Personu grupas pilnvarotā persona

*Ja ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi  35 000 latu (neiekļaujot šajā summā personas piegādāto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtību, ja persona šādu piegādi veic vienu reizi 12 mēnešu laikā).

Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 35 000 latu, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.

• Juridiskā persona
• Fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību

Ja preču iegādes ES teritorijā vērtība bez PVN kārtējā kalendārā gadā pārsniedz 7 000 latu.

Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 7 000 latu, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.

• Cita ES dalībvalsts persona

*Ja citas ES dalībvalsts persona iekšzemē neapliekamai personai piegādā preces, kurām Latvijas Republikā piemēro akcīzes nodokli, neatkarīgi no piegādāto akcīzes preču vērtības.
*Ja citas ES dalībvalsts apliekamā persona veic preču piegādi attālumā ES teritorijā un preces tiek saņemtas Latvijā, un šo preču piegāžu kopsumma bez PVN kārtējā kalendārā gadā sasniedz vai pārsniedz 24 000 latu
*Ja citas ES dalībvalsts persona piegādā preces neapliekamai personai un šīs preces iekšzemē montē vai uzstāda. 
*Ja citas ES dalībvalsts persona iekšzemē veic preču iegādi ES teritorijā vai preču piegādi 
*Ja citas ES dalībvalsts persona iekšzemē piegādā preces vai sniedz pakalpojumus, kas apliekami ar PVN, un saskaņā ar likumu tā ir atbildīga par PVN samaksu valsts budžetā.

Pirms darījumu veikšanas 
 
 
 
Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc minētās summas sasniegšanas vai pārsniegšanas
 
 
Pirms darījumu veikšanas
 
 
Pirms darījumu veikšanas
 
 
Pirms darījumu veikšanas

•ES teritorijā nereģistrēta persona

Ja ES teritorijā nereģistrēta persona iekšzemē veic vienu vai vairākus ar PVN apliekamus darījumus un tā ir atbildīga par PVN nomaksu valsts budžetā.

Pirms darījumu veikšanas

• Ārvalsts personas pastāvīgā iestāde

Ja ārvalsts personas pastāvīgā iestāde iekšzemē iesaistās šīs ārvalsts personas veiktajā preču piegādē vai pakalpojumu sniegšanā iekšzemē.

Pirms darījumu veikšanas

• PVN grupa

PVN grupas  reģistrācijas nosacījumi:
1) PVN grupas dalībnieki var būt tikai apliekamās personas;
2) maksimālais dalībnieku skaits PVN grupā nav ierobežots;
3) apliekamā persona vienlaikus nevar būt citas PVN grupas dalībnieks;
4) PVN grupu var veidot, ja vismaz viena PVN grupas dalībnieka ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējos 12 kalendārajos mēnešos līdz mēnesim, kad iesniegts iesniegums PVN grupas reģistrācijai, ir vismaz 250 000 latu;
5) PVN grupas dalībnieki var būt kapitālsabiedrības, kuras ietilps vienā koncernā, ārvalsts komersanta filiāle Latvijas Republikā;
6) starp PVN grupas dalībniekiem ir noslēgts PVN grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts galvenais uzņēmums;
7) PVN grupas dalībnieki ir sasniedzami to juridiskajā adresē. 

 

• Fiskālais pārstāvis

Fiskālā pārstāvja reģistrācijas nosacījumi:
1) apliekamā persona, skaitot no dienas, kad tā iesniegusi iesniegumu VID reģistrācijai ar PVN apliekamo personu reģistrā, pirms vairāk nekā 2 gadiem ir reģistrējusi saimniecisko darbību iekšzemē un kopš reģistrācijas dienas nepārtraukti veikusi saimniecisko darbību;
2) apliekamajai personai dienā, kad tā iesniegusi iesniegumu VID reģistrācijai ar PVN apliekamo personu reģistrā, nav nodokļu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā un šī persona pilda parādu saistības;
3) fiziskajai personai vai juridisko personu pārstāvēt tiesīgai personai nav sodāmības par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;
4) apliekamā persona nodokļu jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos iesniedz VID nodokļu un informatīvās deklarācijas un VID noteiktajā termiņā rakstveidā iesniedz pieprasīto papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā maksājamās PVN summas vai PVN pārmaksas noteikšanai;
5) apliekamā persona ir sasniedzama tās juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā;
6) apliekamā persona iesniedz kādu no šādiem apliecinājumiem iespējamā PVN parāda segšanai:
a) bankas izsniegtu apliecinājumu tam, ka fiskālā pārstāvja darbībai ir izveidots naudas līdzekļu uzkrājums depozīta kontā iespējamā PVN parāda segšanai; šis uzkrājums fiskālā pārstāvja reģistrācijas dienā ir 10 000 latu apmērā un fiskālā pārstāvja darbības laikā — vismaz 20 % apmērā no fiskālā pārstāvja iepriekšējo triju taksācijas periodu PVN deklarācijās uzrādītās vidējās apliekamo darījumu kopējās vērtības, bet ne mazāks par 10 000 latiem,
b) bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu apliecinājumu tam, ka attiecīgā institūcija sniegs fiskālā pārstāvja darbībai nepieciešamo galvojumu iespējamā PVN parāda segšanai, ne mazāku par 200 000 latiem;
7) apliekamā persona ir VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā reģistrēts klients.

 

• Budžeta institūcija

*Ja veic ar PVN apliekamus darījumus un šādi darījumi var radīt būtiskus konkurences izkropļojumus. 
*Ja tā:
1) sniedz telekomunikācijas pakalpojumus; 
2) piegādā preces (tai skaitā ūdeni, gāzi, elektrību, tvaiku, siltumenerģiju); 
3) sniedz preču transporta pakalpojumus; 
4) sniedz ostu vai lidostu pakalpojumus; 
5) sniedz sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus; 
6) veic lauksaimniecības intervences darījumus, pildot regulu nosacījumus par lauksaimniecības ražojumu tirgus kopējo organizāciju; 
7) organizē gadatirgus un tirdzniecības izstādes; 
8) sniedz noliktavu pakalpojumus; 
9) sniedz komerciāla rakstura reklāmas pakalpojumus; 
10) sniedz tūrisma pakalpojumus; 
11) sniedz komerciāla rakstura televīzijas un radio pakalpojumus; 
12) sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus (ievērojot likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmajā daļā minētos atbrīvojumus); 
13) piegādā preces darbinieku personiskajām vajadzībām; 
14) sniedz nomas pakalpojumus
*Ja maksā PVN valsts budžetā saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 13.6 pantu (apgrieztā PVN maksāšanas kārtība būvniecības pakalpojumiem)

Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 35 000 latu, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pirms pakalpojumu saņemšanas (likuma norma stājas spēkā no 2013.gada 1.janvāra)

• Jebkura persona 

*Jebkura persona, kas veic saimniecisko darbību un sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 4.1 panta ceturto daļu, jebkurai citas dalībvalsts personai, kas veic saimniecisko darbību, vai nodokļa maksāšanas nolūkā identificētai citas dalībvalsts juridiskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību.
*Jebkura persona, kas veic saimniecisko darbību un saņem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma 4.1 panta ceturto daļu, no cita dalībvalsts personas vai ES teritorijā nereģistrētas personas, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē.

Pirms pakalpojumu sniegšanas

 

 

 

 

Pirms pakalpojuma sniegšanas

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Jan Dec 2018 Jan Feb
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu