Dec Nov Decembris 2018 Dec Jan
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Pievienotās vērtības nodoklis 05/10/2018

No 2013. gada spēkā esošais regulējums

Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā, un to samaksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs. Latvijā PVN apliekamiem darījumiem piemēro PVN standartlikmi 21 procenta apmērā. Atsevišķām preču grupām un pakalpojumiem ir piemērojama PVN samazinātā likme 12 procentu un 5 procentu apmērā, kā arī PVN likme 0 procentu apmērā.

Plašākā informācija par PVN likmēm Latvijā ir pieejama šeit.

 

PVN subjekti:

1. Iekšzemes nodokļa maksātājs:

 • reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā;
 • nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš, izmantojot Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktās tiesības, nav reģistrējies VID PVN maksātāju reģistrā.

2. Citas dalībvalsts nodokļa maksātājs:

 • citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš nodokļa maksāšanas vajadzībām ir reģistrēts citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā;
 • citas dalībvalsts nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš nav reģistrēts citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā un kura juridiskā adrese vai dzīvesvietas adrese ir citā dalībvalstī.

3. Trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātājs:

 • trešo valstu vai trešo teritoriju reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kuram ir piešķirts nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļa maksātāju un ko piešķīrusi valsts, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību;
 • trešo valstu vai trešo teritoriju nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kuram nav piešķirts nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļa maksātāju un ko piešķir valsts, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību.

4. Fiskālais pārstāvis

5. PVN grupa

PVN subjektam ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā pirms tiek uzsākta PVN apliekamo darījumu veikšana. Tomēr iekšzemes PVN maksātājs var izmantot īpašu režīmu mazajiem uzņēmumiem un nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā, ja to veikto PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 euro.

 

PVN objekti:

 1. preču piegāde par atlīdzību, arī pašpatēriņš;
 2. pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš;
 3. preču imports;
 4. preču iegāde Eiropas Savienības (turpmāk – ES) teritorijā, arī apliekamās personas preču pārvietošana no citas dalībvalsts uz iekšzemi šīs personas uzņēmējdarbības nodrošināšanai iekšzemē;
 5. preču piegāde ES teritorijā, arī apliekamās personas preču pārvietošana no iekšzemes uz citu dalībvalsti šīs apliekamās personas uzņēmējdarbības nodrošināšanai citā dalībvalstī;
 6. neapliekamu personu veiktā jaunu transportlīdzekļu iegāde ES teritorijā.

 

 • Par preču iegādi ES teritorijā neuzskata tādu preču saņemšanu muitas noliktavās vai brīvajās zonās, kurām citā ES dalībvalstī uzsākta eksporta procedūra.
 • Par preču iegādi neuzskata citas ES dalībvalsts apliekamās personas preču nosūtīšanu uz Latvijas Republiku uz laiku, kas nav ilgāks par 24 mēnešiem. Šī norma neattiecas uz gadījumu, ja persona ievedusi iekšzemē preces šo preču pārstrādei, apstrādei vai remontam uz laiku, kas nav ilgāks par 24 mēnešiem, un pēc minēto pakalpojumu saņemšanas tās neizved uz valsti, no kuras šīs preces tika ievestas.
 • Par preču piegādi neuzskata apliekamās personas preču nosūtīšanu uz citu ES dalībvalsti uz laiku, kas nav ilgāks par 24 mēnešiem. Šajā gadījumā apliekamajai personai jānodrošina detalizēta šādu preču grāmatvedības uzskaite, lai nodokļu administrācija varētu izsekot minēto preču kustībai.

 shema

 

PVN piemērošana

Likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteikta gan vispārīgā, gan „reversā” (apgrieztā) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas kārtība darījumiem, kas veikti starp ar PVN apliekamām personām iekšzemē. Shēmās atspoguļots piemērs, kā atšķiras „reversā” (apgrieztā) PVN piemērošanas kārtība no vispārīgās PVN piemērošanas kārtības, ja tiek veikta preču piegāde (sniegts pakalpojums) starp ar PVN apliekamām personām iekšzemē, pieņemot, ka darījuma vērtība ir Ls 1000 un darījumam tiek piemērota PVN likme 21% apmērā.

Vispārīgā PVN piemērošanas kārtība (shēma Nr.1)

 

Vispārīgās PVN piemērošanas kārtības gadījumā (sk. shēmu Nr.1):

 1. preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) izraksta preču vai pakalpojumu saņēmējam PVN rēķinu, kurā norāda:
 • piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) vērtību Ls 1000;
 • PVN likmi 21% apmērā;aprēķināto PVN summu Ls 210 (t.i., Ls 1000 x 21%);
 • iekļauj savā PVN deklarācijā darījuma vērtību Ls 1000 un aprēķināto PVN summu kā valsts budžetā maksājamo PVN Ls 210.

        2.  preču (pakalpojumu) saņēmējs:

 • samaksā preču piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) PVN rēķinā norādīto atlīdzību un PVN summu Ls 1210 (t.i., Ls 1000 + Ls 210);
 • ja iegādātās preces (saņemtie pakalpojumi) paredzēti preču vai pakalpojumu saņēmēja apliekamo darījumu nodrošināšanai, iekļauj PVN rēķinā norādīto PVN summu savā PVN deklarācijā kā atskaitāmo priekšnodokli Ls 210.

Piezīme. Vispārīgās PVN piemērošanas kārtības gadījumā preču (pakalpojumu) saņēmējs var būt arī ar PVN neapliekamā persona, kurai nav tiesību atskaitīt priekšnodokli.

 

"Reversā" (apgrieztā) PVN piemērošanas kārtība (shēma Nr.2)

„Reversās” (apgrieztās) PVN piemērošanas kārtības gadījumā (shēma N.2):

 1. preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs):
 • izraksta preču (pakalpojumu) saņēmējam PVN rēķinu, kurā norāda piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) vērtību bez PVN Ls 1000;
 • iekļauj savā PVN deklarācijā darījuma vērtību Ls 1000;

        2.  preču (pakalpojumu) saņēmējs:

 • samaksā preču piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) PVN rēķinā norādīto preču (pakalpojumu) vērtību Ls 1000;
 • aprēķina atbilstošu PVN summu no PVN rēķinā norādītās darījuma vērtības, piemērojot PVN likmi Ls 210 (t.i., Ls 1000 x 21%);
 • iekļauj aprēķināto PVN summu savā PVN deklarācijā kā valsts budžetā maksājamo PVN Ls 210;
 • ja iegādātās preces (saņemtie pakalpojumi) paredzēti preču vai pakalpojumu saņēmēja apliekamo darījumu nodrošināšanai, iekļauj aprēķināto PVN summu savā PVN deklarācijā kā atskaitāmo priekšnodokli Ls 210.

„Reversā” (apgrieztā) PVN piemērošanas kārtība piemērojama likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām preču vai pakalpojumu kategorijām, ja preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) un preču (pakalpojumu) saņēmējs ir PVN apliekamās personas un darījums veikts iekšzemē.

 

„Reversā” (apgrieztā) PVN piemērošanas kārtība Latvijā ieviesta:

 • kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 13.2 pants) – no 1999.gada 1.jūlija;
 • metāllūžņu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 13.5 pants) – no 2011.gada 1.oktobra;
 • būvniecības pakalpojumiem (likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 13.6 pants) – no 2012.gada 1.janvāra.
   

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Dec Nov Decembris 2018 Dec Jan
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija