Sep Aug Sep 2017 Sep Oct
P O T C P S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Metodika 04/08/2017

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums
Likums par budžetu un finanšu vadību 

Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.523  „Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem” Pielikumi 2017 Pielikumi 2018

Piemēri veidlapas Nr.26 "Priekšlikumi valsts budžeta likumprojekta pielikumu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" sagatavošanai 

Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.867 „Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam”
     Pielikums Nr.1
     Pielikums Nr.2

Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju"
Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumi Nr.842 "Noteikumi par vispārējās valdības parāda klasifikāciju"
Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1456 "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju"

 

Budžeta izdevumi
Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"     
Jautājumi un atbildes par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumi Nr.934 " Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām
„Metodika Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām" kodā 09.219 uzskaitīto izdevumu sadalei pa izglītības līmeņiem atbilstoši starptautiskajai izglītības klasifikācijai ISCED-97"       Pielikums

 

Budžeta ieņēmumi 
Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"
Jautājumi un atbildes par budžeta ieņēmumu klasifikāciju 
Kodu atbilstības tabula

 

Apropriāciju izmaiņas

Kas ir apropriāciju izmaiņas?

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.256 " Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” 

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5 

Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumi Nr.464 " Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Pielikums Nr.1 - Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu  naudas plūsmas plāns
Pielikums Nr.2 - Informācija par nepieciešamo papildu finansējumu kārtējā gadā
Pielikums Nr.3 - Valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām
Pielikums Nr.4 - Valsts budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas programmās (apakšprogrammās)
Pielikums Nr.5 - Informācija par Eiropas Savienības fonda projektiem piešķirto līdzekļu pārdali no ministriju budžetiem uz 80.00.00. programmu

Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumi Nr.594 „ Noteikumi par valsts budžeta apropriācijas rezerves izmantošanu
     Pielikums Nr.1;  Pielikums Nr.2;  Pielikums Nr.3

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus”” 

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3

 

Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumi Nr.333 " Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība"

Pielikums Nr.1 - Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins
Pielikums Nr.2 - Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta instrukcija Nr.8 „Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi” 

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4 
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7
Pielikums Nr.8

Ministra kabineta 20.01.09 instrukcija Nr.2 "Valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmju sagatavošanas un apstiprināšanas kārtība kārtējam gadam"
     Pielikumi 2016 (*zip) Pielikumi 2017 (*zip)

Ministru  kabineta 2010.gada 5.maija noteikumi Nr.413 „ Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”    Pielikums

Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.317 “Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu"

 

Transferti
Transferti ir gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmēti budžeta līdzekļu pārskaitījumi. Tos var veikt viena līmeņa budžeta — valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžeta, pašvaldību speciālā budžeta — ietvaros vai starp dažāda līmeņa budžetiem. Transferta saņēmējs saņemto budžeta līdzekļu pārskaitījumu var izmantot gan izdevumu segšanai, gan pārskaitīšanai tālāk citam transferta saņēmējam.

Transfertus tāpat kā citus budžetu ieņēmumu un izdevumu veidus kodificē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" un Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" ietvertajām klasifikācijām.

Transfertu grupas kodus lieto budžeta plānošanā, izpildē un pārskatu sagatavošanā, lai, veicot budžetu plānu un pārskatu konsolidāciju, izslēgtu savstarpēji veiktos transfertus.

Zemāk pievienota transfertu atbilstības tabula, kurā norādīti atbilstošie izdevumu transfertu un ieņēmumu transfertu kodu pāri. Ar mērķi informatīviem nolūkiem sniegt ilustratīvu ieskatu transfertu plūsmās, zemāk ir pievienotas arī četras shēmas, kur attēlotas biežāk pielietotās transfertu plūsmas.

 

Skaidrojošs materiāls par klasifikācijas kodu (EKK) piemērošanu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai veiktajiem maksājumiem projektu īstenotājiem un pēc tam veiktām dažāda veida atmaksām:

1.shēma:  valsts budžeta iestāžu maksājumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenotājiem
2.shēma: atmaksas, kas tiek ieplānotas gadskārtējā valsts budžeta likumā atmaksu apakšprogrammās
3.shēma: atmaksas, kas netiek plānotas gadskārtējā valsts budžeta likumā atmaksu apakšprogrammās (atmaksas veiktas pamatojoties uz lēmumu par neatbilstību un par neizlietoto avansu)

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Sep Aug Sep 2017 Sep Oct
P O T C P S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu