Jun May 2020 Jun Jul
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Finanšu ministrs paudīs Latvijas pozīciju ECOFIN sanāksmē 21/03/2012

2.jūnijā Luksemburgā notiek kārtējā ES Ministru padomes Ekonomikas un finanšu lietās sanāksme (ECOFIN). Sanāksmē piedalīsies finanšu ministrs Oskars Spurdziņš un Finanšu ministrijas atbildīgās amatpersonas, lai paustu Latvijas pozīciju izskatāmajos jautājumos. Latvijas nostāja ir apstiprināta Ministru kabineta sēdē 27.maijā.

ECOFIN sanāksmē piedalās visu ES dalībvalstu un kandidātvalstu finanšu ministri, un šajā sanāksmē tiek pieņemti nozīmīgākie ES lēmumi finanšu jomā - tā ir iespēja ES dalībvalstīm, arī Latvijai, izteikt savu pozīciju par plānotajām ES politikām finanšu jomā.

ECOFIN 2.jūnija sanāksmes darba kārtība:

1) Gatavošanās 17.-18.jūnija Eiropadomei - Padomes ziņojums par Vispārējo ekonomiskās politikas vadlīniju grozījumiem
Finanšu ministriem tiek piedāvāts vienoties par 2004.gada grozījumu Vispārējās ekonomiskās politikas vadlīnijās projekta tekstu, ko paredzēts pēc apstiprināšanas ECOFIN š.g. 2.jūnija sanāksmē iesniegt 17.-18.jūnijā paredzētajai Eiropadomei.
VEPV sevī ietver Eiropas Savienības vidēja termiņa ekonomiskās politikas stratēģiju. Vadlīnijas koncentrējas uz ekonomisko politiku ieguldījumu ES stratēģisko Lisabonas mērķu sasniegšanā un pamatojas uz šādiem būtiskākajiem principiem:
• Uz izaugsmi un stabilitāti orientētas makroekonomiskās politikas;
• Ekonomiskās reformas Eiropas izaugsmes potenciāla celšanai;
• Ilgtspējas stiprināšana.
Vadlīnijas veido gan vispārējās, gan arī katrai dalībvalstij adresētās rekomendācijas. Šīs vadlīnijas ir daudzgadīgas, un to pilnīga pārskatīšana ir paredzēta 2006.gadā.
Viens no galvenajiem mērķiem 2004.gada grozījumiem Vispārējās ekonomiskās politikas vadlīnijās ir jauno dalībvalstu, tai skaitā Latvijas, iekļaušana pastāvošajā ekonomisko politiku koordinācijas ietvarā.
Ieteikumi Latvijai:
Lai risinātu tekošā konta deficīta jautājumu ar atbilstošas fiskālās politikas veicināšanu, tiek rekomendēts:
1. samazināt vispārējo valdības deficītu uzticamā un ilgtspējīgā veidā vairākgadīgas pasākumu programmas ietvarā saskaņā ar Padomes lēmumiem topošā budžeta uzraudzības izpildes kontekstā;
Lai uzlaboto pieaugošās produktivitātes nosacījumus, Latvijai tiek rekomendēts:
2. palielināt izglītības un apmācību sistēmas efektivitāti, kvalitāti un pieejamību, kā arī atbilstību darba tirgus vajadzībām;
3. veicināt pētniecību, attīstību un inovācijas, galvenokārt, uzņēmējdarbības jomā;
4. veicināt uzņēmējdarbības kultūru;
Lai risinātu darba tirgus strukturālās problēmas, Latvijai tiek rekomendēts:
5. pārskatīt nodokļu un pabalstu sistēmu, lai palielinātu nodarbinātības atmaksāšanos;
6. stiprināt darba piedāvājumu ar darbaspēka kvalifikāciju labāku pielāgošanu darba tirgus prasībām un veicinot darbaspēka mobilitāti, it īpaši ar transporta infrastruktūras uzlabošanas palīdzību;
Lai attīstītu efektīvu konkurenci tīklu infrastruktūrā (network industries), Latvijai tiek rekomendēts:
7. veikt tiesiskas dabas pasākumus konkurences paaugstināšanai tīklu infrastruktūras nozarēs un stiprināt regulatora lomu;
8. palielināt savstarpējos sakarus ar citiem Eiropas tīkliem šajās nozarēs.
Latvijas pozīcija: Atbalstīt EK rekomendāciju 2004.gada grozījumiem Vispārējās ekonomiskās politikas vadlīnijās projekta tekstu.

2) Stabilitātes un izaugsmes pakts - Pārmērīga deficīta procedūras piemērošana Nīderlandei;
Komisija uzskata, ka Nīderlandē eksistē pārmērīgs deficīts. Ir sagatavots Padomes rekomendācijas projekts Nīderlandei, lai izbeigtu situāciju, kad eksistē pārmērīgs valdības deficīts.
Latvijas pozīcija: Atbalstīt Padomes lēmumu par pārmērīga deficīta esamību Nīderlandē un Padomes rekomendāciju Nīderlandei, lai izbeigtu situāciju, kad eksistē pārmērīgs valdības deficīts.

3) Statistika - informācijas prasības EMS - Padomes secinājumi
Tiek piedāvāts vienoties par Padomes secinājumiem par informācijas prasībām Ekonomiskajā un monetārajā Savienībā, pamatojoties uz Ekonomikas un finanšu komitejas sagatavoto ziņojumu.
Ir paredzēts, ka galvenie Eiropas ekonomikas rādītāji pēc visaugstākajiem starptautiskiem standartiem tiks publicēti, sākot ar 2005.gadu. Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešams cieši sadarboties ar attiecīgajām valstu struktūrvienībām.
Situācija Latvijā: Centrālā statistikas pārvalde kopā ar Finanšu ministriju un Latvijas Banku aktīvi strādā pie nepilnību novēršanas, kuras minētas ES institūciju novērtējumā par 2004.gada marta notifikāciju.
Latvijas pozīcija: Atbalstīt Padomes secinājumus par informācijas prasībām EMS.

4) Eiropas Savienības Padomes Direktīvas 2003/48/EEC (turpmāk - Direktīva) par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli 17.panta 3.punkta piemērošana
ES Padomes Direktīvas 2003/48/EEC par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli 17.panta 3.punkts paredz, ka Padome vismaz sešus mēnešus pirms 2005. gada 1. janvāra vienprātīgi lemj, vai ir izpildīti Direktīvas 17.panta 2.punktā noteiktie pienākumi, kas paredz, ka:
1. Šveicei, Lihtenšteinai, Sanmarīno Republikai, Monako un Andorai saskaņā ar nolīgumiem, ko tās noslēgušas ar Eiropas Kopienu, pēc tam, kad Padome vienprātīgi pieņēmusi lēmumu, no 2005.gada 1.maija jāpiemēro pasākumi, kas ir līdzvērtīgi Direktīvā paredzētajiem pasākumiem;
2. ir noslēgti nolīgumi vai pieņemti citi noteikumi, kas nosaka, ka Normandijas salas, Menas sala un atkarīgās vai asociētās teritorijas Karību jūrā tādā pašā veidā no 2005.gada 1.janvāra piemēro automātisku informācijas apmaiņu.
Ja Padome nenolemj, ka nosacījumi tiks izpildīti, tai vienprātīgi jāpieņem lēmums par Komisijas priekšlikumu noteikt jaunu datumu 17.panta 2. punktā paredzēto mērķu īstenošanai.
Situācija Latvijā: Latvija līgumus ar Lielbritānijas atkarīgajām teritorijām (Džersiju, Gērnsiju un Menas salu) akceptēja šā gada 28.aprīlī. Savukārt līgumi ar Nīderlandes atkarīgajām teritorijām (Arubu un Nīderlandes Antiļām) ir iesniegti Ministru kabinetā un ir paredzams, ka tie tiks apstiprināti Ministru kabineta šā gada 1.jūnija sēdē.

5) Finanšu integrācija - Padomes secinājumu projekts par Finanšu pakalpojumu komitejas ziņojumu par finanšu integrāciju
Šī gada 24. un 25. maijā Ekonomikas un finanšu komitejā tika skatīts Finanšu pakalpojumu komitejas ziņojums par finanšu integrācijas stratēģiju. Minētais ziņojums tika izstrādāts pēc ECOFIN lūguma, lai izpētītu finanšu integrācijas attīstību, analizētu galvenās sfēras, kur turpmāk būtu nepieciešami uzlabojumi un kuras no tām būtu prioritāras.
Ekonomikas un finanšu komitejas tikšanās laikā par minēto ziņojumu tika izstrādāts Padomes secinājumu projekts, kurā ir noteikts, ka Padome uzsver integrēta, dinamiska un konkurētspējīga finanšu tirgus nozīmi ekonomikas izaugsmē un nodarbinātības palielināšanā, kā arī atzinīgi novērtē Finanšu pakalpojumu komitejas izstrādāto ziņojumu par finanšu integrāciju un atbalsta tajā ietvertos secinājumus.
Latvijas pozīcija: Atbalstīt Padomes secinājumus par Finanšu pakalpojumu komitejas ziņojumu par finanšu integrāciju.

Papildu informācija: http://www.fm.gov.lv/page.php?id=1086

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā

02/06/2020 28/05/2020 27/05/2020

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2020 Jun Jul
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija