Oct Sep Oktobris 2020 Oct Nov
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

No 2012.gada 1.marta iedzīvotāji var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarācijas 30/08/2017

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz fiziskajām personām, kuras uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00 bija uzskatāmas par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ārzemniekiem (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidentiem[1].

Mantiskā stāvokļa deklarācija IR jāsniedz, ja minētajām personām:

 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis;
 • īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas;
 • īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • ārvalstīs ir finanšu instrumenti;
 • naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda ziņas par personas mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00.

Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš – no 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam (ieskaitot).

Iespēja deklarēt un nomaksāt samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (15%) par līdz šim nedeklarētajiem gūtajiem ienākumiem

Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, personas var brīvprātīgi deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus. Šiem ienākumiem tiek piemērota samazinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā.

Kādos gadījumos un kādā termiņā fiziskai personai jāiemaksā skaidras naudas uzkrājumi kredītiestādē?

Fiziskai personai, kura mantiskā stāvokļa deklarācijā pēc stāvokļa uz 2011.gada 31.decembri plkst.24.00 ir uzrādījusi skaidras naudas uzkrājumus virs 10 000 latiem, naudas summa, kas pārsniedz 10 000 latu, jāiemaksā savā kontā jebkurā kredītiestādē/-s līdz 2012.gada 1.jūnija 24:00.

Kur un kā var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju?

Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt:

 • personīgi vēršoties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot  uz speciāli izveidotu e-pasta adresi VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv;
 • VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
 • atsūtot pa pastu.

Mantiskā stāvokļa deklarācija NAV jāsniedz, ja personai pieder tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:

 • Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
 • Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;
 • Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā;
 • Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.

Kur saņemt informāciju par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanu, aizpildīšanu?

 • VID mājaslapā www.vid.gov.lv ;
 • zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu „Nodokļi”;
 • uzdodot jautājumu VID mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā „Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”;
 • klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • apmeklējot VID bezmaksas seminārus VID klientu apkalpošanas centros (informācija par semināriem pieejama VID mājaslapā).

Mantiskā stāvokļa deklarācijas veidlapa ir pieejama šeit .

Ievērībai par veidlapā norādītajiem 1000 latiem
Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju par īpašumu vai saistībām, kuras mantiskā stāvokļa deklarācijā jāuzrāda, ja to apmērs pārsniedz Ls 10 000, attiecīgajā deklarācijas sadaļā to kopējo iegādes vērtību /summu norāda latos, savukārt par kopsummā ietverto īpašumu vai saistību identificējošā informācija tiek norādīta, ja tā pārsniedz Ls 1 000.  

Piemērs 1: persona ir izsniegusi aizdevumus, kuru kopējās summas neatgūtā daļa ir Ls 11 500, tsk. 
Jānim Bērziņam - 2000 Ls, 
Annai Vītolai - 7000 Ls, 
SIA "Ābele" - 2000 Ls, 
Ilzei Liepiņai 500 Ls.
Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jāuzrāda kopējā izsniegto aizdevumu summa Ls 11 500.Savukārt informācija par aizdevumiem, kuri nav atgūti, un personām, kurām naudas līdzekļi aizdoti, jāuzrāda par Jāni Bērziņu, Annu Vītolu, SIA „Ābele”. Par Ilzi Liepiņu informāciju atsevišķi var nenorādīt, jo šī parāda apmērs nepārsniedz 1000 latus.  

Piemērs 2: Personai ir parādsaistības, kuru kopējā nedzēstā daļa ir Ls 11 157,06, t.sk. 
hipotekārais kredīts AS SEB banka, kura neatmaksātā daļa ir 15 000 EUR (Ls 10542,06),
SIA „SEB līzings” līzings, kura neatmaksātā daļa ir 465 lati
komunālo maksājumu parāds 150 latu. 
Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jāuzrāda kopējā neatmaksātā aizņēmumu un parādsaistību summa Ls 11 157,06. Savukārt informācija par kredītsaistībām un parādsaistībām, jāuzrāda tikai par hipotekāro kredītu AS SEB banka. Līzingu un komunālo maksājumu parādu atsevišķi var neuzrādīt, jo šo parādu summas nepārsniedz 1000 latus.

29.02.2012.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Iedzīvotājus neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898.
Kontaktinformācija plašsaziņu līdzekļiem pieejama šeit.

[1] Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14.panta otrās daļas izpratnē Latvijas rezidents ir fiziskā persona:

 • kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā;
 • kura uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā;
 • kura ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas valdība.

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Oct Sep Oktobris 2020 Oct Nov
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija