Feb Jan 2019 Feb Mar
P O T C P S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Akcīzes nodoklis 24/07/2018

Izmaiņas akcīzes nodokļa jomā ar 2018. gada 1. janvāri

Saeima 2017.gada 27.jūlijā pieņēma grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”.

Izmaiņas likumā “Par akcīzes nodokli” paredz pakāpenisku akcīzes nodokļa likmju paaugstinājumu:

 • naftas produktiem, kas tiek izmantoti par motordegvielu, no 2018.gada 1.janvāra un no 2020.gada 1.janvāra;
 • alkoholiskajiem dzērieniem no 2018.gada 1.marta līdz 2020.gada 1.martam;
 • cigaretēm no 2018.gada 1.jūlija un no 2019.gada 1.jūlija.

Akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana tika veikta, lai kompensētu pasākumus, kas saistīti ar ienākumu nodokļu reformu.

Veicot akcīzes nodokļa likmju paaugstinājuma aprēķinus tika ņemti vērā akcīzes nodokļa likmju apmēri pārējās Baltijas valstīs. Neskatoties uz to, ka Latvija turpmākajos gados paaugstinās akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem tās saglabāsies zemākas nekā Igaunijā. 

 

Izmaiņas akcīzes nodokļa jomā ar 2017. gada 1. janvāri

Ar 2017.gada 1.janvāri tiek pārskatīta akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemērošana diplomātiem un starptautisko organizāciju personālam, paredzot ierobežojumus akcīzes preču iegādei, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu vai akcīzes nodokļa atmaksu. Atsevišķām akcīzes precēm akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis veido nozīmīgu daļu no cenas, piemēram, cigaretēm un alkoholiskajiem dzērieniem. Līdz ar to, lai mazinātu risku nepamatotai akcīzes preču iegādei bez nodokļiem vai uz nodokļu atmaksas pieprasījumu, tiek noteikti maksimālie akcīzes preču (alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma) iegādes daudzumi gadā, kuriem piemēro nodokļu atbrīvojumu vai nodokļu atmaksu, vienai personai.  

No 2017.gada 1.janvāra ir pārskatītas zudumu normas alkoholiskajiem dzērieniem to ražošanas atsevišķos posmos, kā arī tiek samazināta pieļaujamā zuduma norma fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem no 0,2% uz 0,1% .

Pārskatītas akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem:

 • akcīzes nodokļa likme karsējamai tabakai ir tāda pati kā likme citai smēķējamai tabakai, tabakas lapām, un smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai;
 • akcīzes nodokļa likmes cigāriem un cigarellām, citai smēķējamai tabakai, tabakas lapām, karsējamai tabakai un smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai tiek paaugstinātas straujāk (salīdzinājumā ar likumā “Par akcīzes nodokli” noteiktajam akcīzes nodokļa paaugstinājuma grafikam, kas ir līdz 31.12.2016.) un likmju paaugstināšana notiek 01.01.2017, 01.01.2018. un 01.01.2019.;
 • tiek mainīta akcīzes nodokļa struktūru cigaretēm ar 01.07.2017., samazinot procentuālo likmi no 25% uz 20%, vienlaikus straujāk paaugstinot akcīzes nodokļa specifisko likmi. Specifiskā likme tiek paaugstināta arī 01.07.2018.

Ar 2017.gada 1.jūliju, t.i., sākot ar 2017./2018. saimniecisko gadu tiek atceltas tiesības iegādāties degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes ieguvei.

 

Aktuālā informācija

2017. gada 1. janvārī:

1. tiek paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes smēķējamai tabakai, karsējamai tabakai, tabakas lapām, cigāriem un cigarillām;

 2. stājas spēkā nosacījums, ka cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu norāda (drukā) uz cigarešu iepakojuma vienībai piestiprinātas akcīze nodokļa markas vai arī uz cigarešu iepakojuma vienības;

3. stājas spēkā izmaiņas zudumu normu alkoholiskajiem dzērieniem piemērošanā;

4. diplomātiem un starptautisko organizāciju personālam sāk piemērot nosacījumu par maksimālo akcīzes preču (alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma) iegādes daudzumu gadā, kam piemēro nodokļu atbrīvojumu vai nodokļu atmaksu, vienai personai.

2017. gada 1. martā:

tiek paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem (atbilstoši likumā “Par akcīzes nodokli” noteiktajam akcīzes nodokļa paaugstinājuma grafikam).

2017. gada 1. jūlijā:

1. tiek paaugstināts akcīzes nodoklis cigaretēm, ņemot vērā nodokļa struktūras maiņu;

2. tiek atceltas tiesības iegādāties degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes ieguvei.

 

Nodokļa piemērošana

Akcīzes nodoklis ir specifisks patēriņa nodoklis, ko piemēro noteiktām patēriņa preču grupām, kuras ir saražotas vai tiek ievestas valstī.

Latvijā akcīzes preces apliek ar akcīzes nodokli saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli".

Akcīzes nodokļa mērķis ir ierobežot to preču patēriņu, kas ir kaitīgas apkārtējai videi un cilvēkiem, kā arī dot valstij ieņēmumus, apliekot ar papildus patēriņa nodokli (papildus pievienotās vērtības nodoklim) preces, kas nav pirmās nepieciešamības preces un kas neskar maznodrošinātos. Taču galvenais akcīzes nodokļa mērķis ir fiskālais, t.i. nodrošināt valsts budžeta ieņēmumus.

Tā kā akcīzes nodoklis, kā patēriņa nodoklis Eiropas Savienības kopējā tirgū var būtiski ietekmēt konkurences apstākļus starp dalībvalstīm, tad Eiropas Savienībā ļoti strikti tiek reglamentēti nosacījumi akcīzes nodokļa piemērošanai trim preču grupām, tas ir, naftas produktiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

Akcīzes nodokļa harmonizācija ir attiecināta uz nodokļa minimālo likmju noteikšanu, apliekamo preču struktūras saskaņošanu, kā arī šo preču aprites un nodokļa maksāšanas kārtības saskaņošanu. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība pieļauj, ka dalībvalstis var piemērot akcīzes nodokli arī citām precēm, Latvijā ar akcīzes nodokli fiskālu apsvērumu dēļ tiek aplikti arī bezalkoholiskie dzērieni un kafija.

 

Nodokļa objekti

 • alkoholiskie dzērieni;
 • tabakas izstrādājumi;
 • naftas produkti;
 • dabasgāze (ar 01.07.2015., nodokli nepiemēroja no 01.09.2010. līdz 30.06.2011.);
 • bezalkoholiskie dzērieni un kafija;
 • elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums (ar 01.07.2016.).

 

Akcīzes preču noliktava

Vieta, kur apstiprināts noliktavas turētājs ražo, pārstrādā, uzglabā, ieved, saņem, nosūta vai veic citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu.

 

Atliktā nodokļa maksāšana

Akcīzes nodokļa samaksas atlikšana attiecībā uz akcīzes preču ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu, pārvadāšanu un citām darbībām saskaņā ar likumu.

 

Nodrošinājums

Akcīzes nodokļa nodrošinājums, ar kuru tā iesniedzējs apņemas samaksāt akcīzes nodokli par akcīzes precēm, ja attiecīgā persona izpilda likumā noteiktās prasības.

 

Akcīzes preču marķēšana

Visi alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi tiek marķēti ar akcīzes nodokļa markām. Ar akcīzes nodokļa markām ir atļauts marķēt tikai akcīzes preču noliktavā vai muitas noliktavā. Akcīzes nodokļa marku izsniedzējs ir Valsts ieņēmumu dienests. Savukārt akcīzes nodokļa marku saņēmējs ir importētājs, apstiprināts noliktavas turētājs Latvijas Republikā, persona, kas ieved vai saņem no citas dalībvalsts ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, kuras jau ir nodotas patēriņam, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs.

Nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām atļauts:

 • Alkoholiskos dzērienus, kuri ir iepildīti pudelēs ar tilpumu līdz 100 mililitriem;
 • Raudzētos dzērienu ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ar 01.03.2017.);
 • Alu;
 • Alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos;
 • Bezalkoholiskos dzērienus un kafiju;
 • Tabakas lapas un karsējamo tabaku;
 • Elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu;
 • Alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus fiziskā personā ieved personīgajā bagāžā vai kurus fiziskā persona, ievērojot noteiktus nosacījumus, ieved vai saņem personīgajam patēriņam.

Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana):

Naftas produkti, kuriem piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi (piemēram, ko izmanto par kurināmo) vai kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa tiek iezīmēti (marķēti):

 • Latvijas Republikā, tikai akcīzes preču noliktavās;
 • Ārvalstīs arī dalībvalstīs lai naftas produktus ievestu Latvijas Republikā.

Iezīmēšana (marķēšana) galvenokārt attiecās uz dīzeļdegvielu, petroleju, tās aizstājējproduktiem un komponentiem.

Dīzeļdegvielu, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un zem zivju dīķiem esošās zemes apstrādei, iezīmē (marķē). 

Marķētos naftas produktus ir atļauts:

 • Piegādāt vai nodot personām, kurām ir tiesības tos saņemt;
 • Piegādāt citai akcīzes preču noliktavai Latvijas Republikā  vai citā dalībvalstī;
 • Izvest no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti;
 • Izvest no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts;
 • Iegādāties lauksaimniecības produkcijas ražotājiem izmantošanai traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās, kā arī lauksaimniecības produkcijas ražotāja saražoto vai izaudzēto lauksaimniecības produktu un to audzēšanai nepieciešamo izejvielu pašpārvadājumiem Latvijas Republikā ar kravas automobili. 

Atļauts neiezīmēt naftas produktus, kurus piegādā kuģiem un gaisa kuģiem, kuri kursē starptautiskajās līnijās.

 

Nodrošinājuma veidi

Lai veiktu darbības ar akcīzes precēm un izmantotu atlikto nodokļa maksāšanas kārtību, nodokļa maksātājs iesniedz nodrošinājumu.

Nodokļa maksātājs var iesniegt šādus nodrošinājumus:

 • Vienreizēju nodrošinājumu, kas paredzēts aprēķinātā nodokļa parāda vienam noteiktam apmēram;
 • Vispārēju nodrošinājumu, kas paredzēts noteiktam laikposmam un aprēķinātā nodokļa parāda noteiktam apmēram.

Par nodrošinājumu var izmantot:

 • Drošības naudu;
 • Saistību izpildes apdrošināšanas polisi;
 • Kredītiestādes galvojumu. 

 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Feb Jan 2019 Feb Mar
P O T C P S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija